Humppilan ja Urjalan Tuulivoimaosayleiskaavoitus aloitettiin keväällä 2012.
Kaavatyö on edennyt ehdotusvaiheeseen. Ehdotus oli kunnanhallituksen käsitelyssä 9.3.2015 § 70. Kunnanvaaltuusto käsittelee kaavaa seuraavassa kokouksessaan 26.3.2015 klo 18.30 alkaen.

Lisätietoja:
Vt. kunnanjohtaja Maarit Sihvonen
Puh. 050 364 8701, s-posti maarit.sihvonen [at] humppila.fi
Osayleiskaavan selostus 3.3.2015
Kartta 
Kuvasovitteet 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Meluselvitys
Näkyvyys
Välke  Välkemallinnus
Luonnoksen vastineet
ELY:n lausunto
Linnusto
Kalasääski
Lentoeste
Ehdotuksen vastineet