aa
 
 

Puistot ja liikenneväylät


 

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajalla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä. Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen.  Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta. Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle huomattavaa haittaa.

Maanteiden kunnossapito

Humppilantien, Koivistontien ja niiden kevyenliikenteen väylien kunnossapitovastuu ELY-keskuksella ja sen kunnossapitoon liittyen voi olla yhteydessä Tienkäyttäjän linjaan. Tienkäyttäjän linja Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista soittamalla numeroon   0200 2100 (24 h/vuorokaudessa). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu, pölyävä soratie ja liukas tie. Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot. Tieliikennekeskuksen päivystäjä välittää ilmoitukset alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Ilmoitus ei ole työtilaus.

 

Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.  Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Yksityistieavustuksen saa hakemuksen perusteella,  Avustushakemukseen kirjataan tiekunnan yhteyshenkilö ja jäsenet, tien yleistiedot ja tiedot kunnostuksista edellisenä vuotena.

Toimintaohjeet:

Avustuksien hausta ilmoitetaan erikseen ja hakemuslomakkeita on tarjolla teknisessä toimessa ja kunnan kotisivuilla. Hakemuslomake ja liitteet toimitetaan tekniseen toimeen.

 

Lisätietoja: Rakennusmestari