aa
 
 

Ajankohtaiset kaavat


 

Ajankohtaiset kaavat

Valmistuneet kaavat

Tuulivoima osayleiskaava

Päiväkodin asemakaava

Asumispalveluyksikön asemakaava

Valmisteilla olevat kaavat

VT2 ja VT9 risteysalueen osayleiskaava

 

Lisätietoja: Rakennustarkastaja