Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin. Lisäksi työn piiriin kuuluvat rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet. (Ehkäisevä päihdetyö - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet - THL). 

Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla: 

Ehkäisevää päihdetyötä Humppilassa ohjaa seudullinen EHKÄPÄ-Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön suunnitelma