aa
 
 

Esiopetus


entulla-kiipeily.jpg
 

Esiopetus

Esiopetuksen toiminta-aika on keskimäärin 4 h päivässä. Jos lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta (=päivähoitoa), suhteutetaan maksu varhaiskasvatuksen tarpeeseen.

Syys-, joulu- ja talviloman ajalle esioppilaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun ei tehdä muutosta. Elokuussa ennen esiopetuksen alkua ja esiopetuksen päätyttyä kesä-heinäkuun ajalle esioppilaalle määrätään maksu hoidon tarpeen mukaan. 

Humppilassa aloittaa syksyllä 2018 kaksi esiopetusryhmää. Ryhmät toimivat Lintukodon päiväkodilla klo 8.30-16 välisenä aikana. Em. ajan ulkopuolella varhaiskasvatusta tarvitsevat eskarilaiset ovat Päiväkoti Päivänpaisteessa.

Humppilassa toimii perinteisen esiopetusryhmän lisäksi luontoliikuntaryhmä. Luontoryhmän toiminta tapahtuu pääsääntöisesti luonnossa ja lasten tukikohtana toimii luontoon rakennettu metsäpaikka sekä Lintukodon päiväkodin tilat. Luontoryhmän toiminta aloitettiin syksyllä 2017.

Luontoryhmässä korostuu huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön merkitys.  Perheet ovat hyvin sitoutuneita toimintaan, mikä edesauttaa yhteistyötä  varhaiskasvatuksen ja kodin välillä.

 


Hakemus varhaiskasvatukseen(pdf)

Muutos hoitosopimukseen (pdf)

Tulotietojen ilmoittaminen (pdf)

Tulotietojen ilmoittaminen yrittäjille (pdf)

Hakemus maksuttomaan oppilaskuljetukseen (pdf)

Tietosuojaseloste kameravalvonta (pdf)/client/humppila/userfiles/muutos-hoitosopimukseen.pdf/client/humppila/userfiles/tuloselvitys-yritt.pdf