Nuorisotoimi


Nuoriso-ohjaajaan voi olla yhteydessä seuraavin tavoin:


Nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä

Maarit Iso-Jaakkola
puh. 050 362 9166
maarit.iso-jaakkola@humppila.fi


Kuvataideopetus

Kulttuuritoimen tavoitteena on usean vuoden ajan ollut saattaa mahdolliseksi saada kuvataideopetusta ympäri vuoden. Tätä toteutetaan siten, että kuvataidekerhot
toimivat syyskuusta toukokuuhun ja kesällä järjestetään taideleiri. Kuvataideopetus hankitaan ostopalveluna paikalliselta 4H-yhdistykseltä. Lisätietoja 4H-omilta sivuilta sekä Kuvataidekerhoista että 4H:n muusta toiminnasta:


Rysä

Yli 100 vuotta vanhassa rakennuksessa sijaitseva harrastetila Rysä on Kirkonkulman koulun alueella. Kunnassa tapahtuva kuvataideopetus toimii pääosin siellä. Lisäksi tilaa käyttävät 4H-kerhot sekä pari muuta harrastekerhoa.