Tasapainohaaste - tule mukaan!

 

Tasapainoa kehitetään elinikäisella harjoittelulla

Rakennamme pohjan tasapainon kehittymiselle lapsuudessa ja nuoruudessa. Monipuolinen liikunta, hyvä lihaskunto ja aktiivisuus kehittävät keskushermostoa, tasapainoelintä ja tasapainon hallintaa säätelevää aistijärjestelmää. Tasapainon merkitys korostuu ikääntyessä, jolloin alamme huomata automaattisen tasapainon hallinnan muutoksia. Ikääntymisen myötä keskushermoston kyky yhdistää tasapainojärjestelmästä tulevaa tietoa ja suunnitella sopivat liikkeet heikkenevät. Tasapainovaikeuksien taustalla voi usein olla lihasvoiman ja näön heikkeneminen, sairaudet tai kaatumisen pelko.

Tasapaino on asennon hallintaa muuttuvissa tilanteissa, jolloin kehoon vaikuttavat voimat ovat keskenään tasapainossa ja painopiste on kontrolloituna tukipintaan nähden. Seistessä ihmisen painopiste on noin navan korkeudella kehomme keskellä. Tukipinta on vastaavasti jalkateriemme peittämä ja niiden väliin jäävä alue. Pysymme pystyssä kun painopiste on tukipinnan päällä. Horjahdustilanteessa painopiste siirtyy tukipinnan ulkolaidalle tai ulkopuolelle. Tällöin asennon hallinta vaatii nopeaa korjausliikettä, ettei tasapainoa menetettäisi ja kaaduttaisi.

Tasapaino on taito, jota voi kehittää harjoittelulla

Tasapainoa voi harjoitella missä vain, eikä se vaadi erityisiä välineitä tai tiloja. Harjoittelu perustuu tasapainoa säätelevien aistijärjestelmien harjoittamiseen ja sillä vahvistetaan joko näkö- tai tuntopalautetta tai tasapainoelimen toimintaa tai näitä kaikkia yhdessä. Tasapainoelimen toimintaa vahvistetaan esim. pään liikkeillä, tuntopalautetta sulkemalla silmät ja näköaistia liikkumalla epävakaalla, pehmeällä tai kaltevalla alustalla. Tasapainon harjoittelussa on hyvä muistaa mahdollisimman monipuolinen liikkuminen ja hyviä liikuntamuotoja ovat esim. tasapainoryhmät, tanssi, hiihtäminen, pallopelit, Tai Chi ja golf.