Liikuntaneuvonta

Vain pieni osa suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Vapaa-ajan liikunta on ollut hienoisessa kasvussa, mutta työperäinen liikunta ja fyysinen aktiivisuus, sekä työmatkaliikunta ovat vähentyneet merkittävästi. 

Valtakunnallisena tavoitteena on, että jokaisessa suomen kunnassa on suositusten mukaista liikuntaneuvontaa ja jokainen joka haluaa, saa tukea liikunnan aloittamiseen ja liikunnallisen elämäntavan tueksi.

Liian vähäinen liikkuminen lisää riskiä erilaisille elintapasairauksille, kuten sydän- ja verekiertoelimistön, metabolisen oireyhtymän, ylipainon sekä diapetes 2 sairastumiselle. Myös liiallinen istuminen ja huono kunto lisäävät ennenaikaisen kuoleman riskiä.

Liikuntaneuvonnan tulee olla laadukasta, yksilöllistä liikunta-alan tai terveydenhuollon ammattilaisen antamaa ohjausta. Asiakkaan tarpeet, toiveet ja tavoitteet tulee ottaa huomioon ja ne määrittelevät liikuntaneuvonnan keston ja sisällön. Tärkeimmät lähtökohdat liikuntaneuvonnalle ovat asiakaslähtöisyys, vuorovaikutuksellisuus ja tavoitteellisuus.

 
 

Klikkaa polulle tästä: Oman elintapamuutoksen polku