Maksut Louna-kirjastoissa

Kirjastokortti

Ensimmäinen maksuton
Seuraavat 2 € / kpl


Varaukset

Louna-kirjastoista maksuton

Noutamatta jäänyt varaus 2 €/kpl


Myöhästymismaksut

Myöhästymismaksuja peritään, jos aineisto palautetaan eräpäivän jälkeen.

Myöhästymismaksut alkavat kertyä 5. päivänä eräpäivän jälkeen. Varatusta aineistosta ja pikalainoista kuitenkin heti eräpäivää seuraavana päivänä.

Maksu lasketaan jokaista myöhässä olevaa yksikköä kohti ja se kasvaa
myöhässäoloajan mukaan. Jokaisesta myöhästymismuistutuksesta
peritään lisäksi 2 €:n toimitusmaksu.

Jatkossa lasten ja nuorten aineistoista ei peritä myöhästymismaksuja. Muista aineistoista myöhästymismaksua kertyy 0,10 € / laina / kalenteripäivä, kuitenkin enintään 6 € / laina.

Myöhästymismuistutuksista peritään lisäksi 2 € toimitusmaksua (myös lasten ja nuorten aineistojen myöhästymismuistutuksista).

Eli jos aineisto palautetaan kirjastoon
viikko eräpäivän jälkeen (1. muistutus)
0,50 € / laina + ilmoitusmaksu 2 €
tai 3 viikkoa eräpäivän jälkeen (2. muistutus)
1,00 € / laina + ilmoitusmaksut 4 €
tai 5 viikkoa eräpäivän jälkeen (3. muistutus)
1,50 € / laina + ilmoitusmaksut 6 €.


Lasku

Jos myöhässä olevaa aineistoa ei ole myöhästymismuistutuksista huolimatta
palautettu, siitä lähetetään lasku 7 viikkoa eräpäivästä. Laskuun lisätään
kertyneet ilmoituskulut, ja myöhästymismaksut kirjautuvat velkasaldoon.

Lainauskielto

Lainauskielto astuu voimaan, kun aineisto on 7 viikkoa myöhässä eräpäivästä.
Lainauskielto on voimassa kaikissa Louna-kirjastoissa riippumatta siitä, mikä
Louna-kirjasto sen on asettanut. Kielto poistuu, kun kaikki aineisto on palautettu
tai korvattu.

Maksamattomat maksut jäävät asiakkaalle velaksi ja ne tulee maksaa kirjastoon
viipymättä. Kun velkaa kertyy 10 € tai enemmän, se aiheuttaa lainauskiellon.
Kielto koskee myös verkkokirjaston uusimis- ja varaustoimintoja.


Kadonnut tai vahingoittunut aineisto 

Kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta peritään kirjaston määräämä maksu.
Elokuvatallenteista enimmäiskorvaus on 42 €.


Kaukopalvelu

Kotimaasta 5 € / kpl.
Ulkomailta laskun mukaan.


MAKSUT Humppilan KIRJASTOSSA

Valokopiot, mustavalkoiset A4 0,30 € / kpl,  A3 0,50 € / kpl
Valokopiot, värilliset A4 0,50 € / kpl, A3 1,00 € / kpl
Atk-tulosteet (A4) 0,30 € / kpl

Poistettu aineisto

Poistetut aineistot ovat ilmaisia ja ne löytyvät kirjaston eteisestä.