SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT - SOTE-PALVELUT

 

Humppilassa sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Vuodesta 2014 hyvinvointikuntayhtymään on kuulunut myös Forssan kaupungin, Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän sosiaalihuollon palvelut.

Hyvinvointikuntayhtymä hankkii jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon, sosiaalihuollon ja päihdeongelmaisten hoidon palvelut sekä Forssan sairaalan tuottamat erikoissairaanhoidon palvelut. 

Maakunta- ja soteuudistukseksta voi lukea lisää Hämeen liiton Oma Häme -verkkosivuilla