TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

 


 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan lakisääteistä ennaltaehkäisevää toimintaa. Sen tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja arjen turvallisuuden lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen. 

Hyvinvointia edistämällä kunnan kaikilla toimialoilla parannetaan asukkaiden elämänlaatua, lisätään työllisyyttä, ehkäistään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua. Kumppaneina tässä työssä ovat järjestöt, seurakunta, yritykset ja monet muut toimijat.