TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

 


 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteistä ennaltaehkäisevää toimintaa. Sen tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja arjen turvallisuuden lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy, sekä osallisuuden vahvistaminen. Monialainen ja onnistunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö edellyttää riittäviä palveluja, toimivia rakenteita, osaamista ja työn oikeanlaista resursointia.

Hyvinvointia edistämällä kunnan kaikilla toimialoilla pyritään parantamaan asukkaiden elämänlaatua, lisäämään työllisyyttä, ehkäisemään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua. Kumppaneina tässä työssä ovat järjestöt, seurakunta, yritykset ja monet muut toimijat. 

Hyvinvointikertomuksen tekeminen perustuu sote-järjestämislain 6.§ ja se on osa kuntastrategiaa. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä, sekä keinoista, joilla kunnassa pyritään edistämään terveyden edistämistyötä. 

Hyvinvointikertomus edistää kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa. Se toimii ohjenuorana laatiessamme työn tavoitteita ja toimintatapoja.