sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
Ilmakuva Humppilasta
 

Muistutus ja kantelu

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Humppilan kunnan varhaiskasvatuspalveluiden perusta on yhteistyö varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa. Huoltajia kannustetaan avoimeen keskusteluun henkilöstön kanssa varhaiskasvatuksen arkeen ja toimintatapoihin liittyvistä asioista. Hyvä varhaiskasvatus rakennetaan yhdessä.

Mikäli asiat eivät yhdessä keskustelemalla ratkea, on palvelun käyttäjällä mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta liittyen varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun. Muistutus tehdään kirjallisesti. Siinä tulee olla kirjattuna taho, jota muistutus koskee (eli päiväkodin nimi ja ryhmä tai perhepäivähoitaja) sekä muistutuksen aihe. Muistutuksesta tulee ilmetä myös muistutuksen tekijän yhteystiedot, jonne vastine toimitetaan.

Humppilan kunnassa muistutus toimitetaan varhaiskasvatusjohtajalle. Muistutuksen voi toimittaa sähköpostilla katja.ojala@humppila.fi tai postitse osoitteeseen:

Humppilan kunta
Varhaiskasvatus
Kisakuja 2
31640 Humppila

Muistutus kirjataan ja käsitellään asianmukaisesti ja siihen annetaan vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. (Varhaiskasvatuslaki 54§ 540/2018)

Kantelu

Viranomaisen, siihen palvelussuhteessa olevan tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi jokainen tehdä hallintokantelun toimintaa valvovalle viranomaiselle. Hallintokantelu tehdään kirjallisesti. Valvovan viranomaisen suostumuksella kantelun saa tehdä suullisesti. Kantelun tekijän tulee esittää käsityksensä siitä, millä perusteilla tämä pitää menettelyä virheellisenä ja mahdollisuuksien mukaan tieto arvostelun kohteena olevan menettelyn tai laiminlyönnin ajankohdasta.

Jos asiassa ei ole tehty muistutusta ja valvontaviranomainen arvioi, että kantelu on tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena, viranomainen voi siirtää asian asianomaiseen toimipaikkaan tai varhaiskasvatuksen johtavan viranhaltijan käsiteltäväksi. Siirto on tehtävä välittömästi arvion tekemisen jälkeen. Siirrosta on ilmoitettava kantelun tekijälle. Toimipaikan on annettava tieto siirrettyyn asiaan annetusta vastauksesta siirron tehneelle valvontaviranomaiselle. Jos asia siirretään, kantelun tutkimatta jättämisestä ei tehdä päätöstä.

Sosiaaliasiamies

Varhaiskasvatus kuuluu sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen. Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädetään sosiaaliasiamiehen velvollisuudesta mm. neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa (53§) sekä asiakkaan muistutuksen teko-oikeudesta (54§).

 

Jaa sisältö

Sponsorointimallit yrityksille

 

Varhaiskasvatustoimisto

Käyntiosoite
Humppilantie 32
31640 Humppila

Postiosoite
Kisakuja 2
31640 Humppila

Aukioloajat
ma, ti, ke, to: 9–16
pe: 9–15

Kielet, joilla palvelupisteessä palvellaan
suomi, ruotsi, englanti

Päiväkoti Päivänpaiste

Käyntiosoite
Humppilantie 32
31640 Humppila

Vipeltäjät
puh. 044 706 4408

Vekkulit
puh. 044 7690832

Vesselit
puh. 044 706 4405

Viikarit
puh. 044 706 4409

Vilperit (Eskarit)
Ryhmä A: puh. 044 706 4406
Ryhmä B: puh. 044 758 5068

Keittiö Päivänpaiste
puh. 044 706 4407

Keittiö Lintukoto
puh. 044 4939331

Yhteyshenkilöt

 

Katja Ojala
Varhaiskasvatusjohtaja
puh. 050 542 2030
katja.ojala(at)humppila.fi

Anu Lyytinen
Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
puh. 044 758 6589
anu.lyytinen(at)humppila.fi

 
x