sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
Ilmakuva Humppilasta
 

Ostolaskujulkisuus

Kunnan toiminta perustuu julkisuusmyönteiseen hallintoon. Kunnan asiakirjat, myös ostolaskut, ovat lähtökohtaisesti julkisia, ellei kunnalla ole lakisääteistä velvollisuutta salata asiakirjaa. Nämä syyt löytyvät laista viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Kunnan menoista valtaosa kohdistuu ostoihin toisilta osapuolilta. Ostot voivat olla esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen hankintaa. Kunta puolestaan itse on julkisyhteisö, joka saa rahoituksensa valtaosin veroina ja valtionosuuksina. Kunnan toiminta perustuu julkisuusmyönteisyyteen. Ostolaskujen avaamisen tarkoitus on lisätä kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä ja vahvistaa siten paikallisdemokratiaa. Ostolaskujen avaamisella voidaan lisätä myös kustannustietoisuutta ja hakea sitä kautta mahdollisia säästöjä. Julkistaminen on myös osa kunnan sisäistä valvontaa, ja vahvistaa sitä, että kunnan hankinnat toteutetaan määräysten ja lainsäädännön mukaisesti.

Aineistosisältö

Aineisto sisältää Humppilan kunnan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ja käyttöomaisuushankinnat. Ostolaskujen julkaisuformaatti noudattaa soveltuvin osin Kuntaliiton tekemää ohjeistusta Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohje (Kuntaliitto 2021)

Ostolaskutiedoista on jätetty pois yksityishenkilöille suoritetut maksut. Toiminimiyrityksiä koskevia tietoja on tulkittu henkilötietoina, eikä niiden luovuttaminen (asettaminen nähtäville tietoverkkoon) olisi tässä tapauksessa henkilötietolain mukaista. Näiden osalta on kirjattu maksun saajaksi ”toiminimiyrittäjä”.

Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista, joten aineistossa ei näy kirjaustietoihin mahdollisesti myöhemmin kirjanpidossa tehtyjä tili- tai kustannuspaikkaoikaisuja tai kulujakoja. Laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen.

Aineisto sisältää seuraavat kentät:

 • Kuntanumero: 103
 • Kunnan nimi: Humppila
 • Kunnan Y-tunnus (Humppila): 0146456-0
 • Tositenumero: tositteen numero kirjanpito-ohjelmasta
 • Toimittajan nimi: yrityksen, yhdistyksen tai muun tyyppisen toimittajan nimi
 • Toimittajan Y-tunnus: toimittajan Y-tunnus/ ulkomaalaisen yrityksen VAT-tunnus/ rekisteröidyn yhdistyksen rekisterinumero
 • Rivin nettosumma: kyseiselle tilille/kustannuspaikalle kirjattu osuus koko ostolaskun summasta ilman arvonlisäveroa. Veloituslaskut näkyvät aineistossa positiivisina arvoina. Negatiiviset arvot kertovat, että kyseessä on hyvityslasku.
 • Tositepäivämäärä: kirjanpidon tositepäivämäärä
 • Tilinumero: kirjanpidon tilin numero
 • Tilin nimi: tilin numeroa vastaava selkokielinen nimi
 • Palveluluokka: tilastokeskuksen palveluluokituksen mukainen luokkanumero
 • Rivin bruttosumma: Kyseiselle tilille/kustannuspaikalle kirjattu osuus, sisältää verottoman summan ja arvonlisäverosumman 
 • ALV:n määrä euroina: Kyseiselle tilille/kustannuspaikalle kirjatusta osuudesta laskettuna ostolaskuun sisältyvän arvonlisäveron määrä
 • Kustannuspaikan nimi: Kustannuspaikan nimi

Tiedostot 

Muuta

Aineistojen, avoimen datan, tuottaja ja tekijänoikeuden haltija on Humppilan kunta. Avoimen datan tai sitä sisältävän tai hyödyntävän palvelun yhteydessä on mainittava aineiston lähde.

 • Aineistoa voi kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti.
 • Aineistoa voi muokata ja luoda uusia aineistoja
 • Aineistoa voi käyttää missä tahansa tarkoituksessa, myös kaupallisesti.

Muutokset on mainittava.

Lisätiedot ja tietopyynnöt: kirjaamo@humppila.fi.

 

Jaa sisältö

x