VAALIT

Oikeusministeriön vaalisivut


Presidentinvaali 28.1.2024 (mahdollinen toinen vaali 11.2.2024)

Ennakkoäänestys kotimaassa (ensimmäinen kierros) 17.1.-23.1.2024
Ennakkoäänestys kotimaassa (mahdollinen toinen kierros) 31.1.-6.2.2024

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

 

Humppilassa ennakkoäänestyspaikkana toimii kirjasto. Ennakkoäänestyksen aukioloajat ovat:

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana. Kotiäänestykseen ovat oikeutettuja ne, joiden kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, että he eivät voi ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestää ennakkoäänestyspaikassa tai varsinaisena vaalipäivänä. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua etukäteen.

Kotiäänestyksestä saa lisätietoa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Kannistolta p. 044 706 4437 tai jaana.kannisto@humppila.fi.

Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 28.1.2024. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana Humppilassa on kunnanvirasto. Äänestysaika on kello 9.00-20.00.

Muista esittää henkilöllisyystodistus äänestyksessä.