aa
 
 

Viranhaltijapäätökset


Viranhaltijapäätökset

Kunnan viranhaltijat päättävät toimialaansa kuuluvista asioista ja päätökset julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jos päätöksestä on muutoksenhakuoikeus myös kuntalaisella (kuntalaki 140 § 2 mom). Humppilan kunnan viranhaltijapäätökset julkaistaan tällä sivulla.

Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon (julkisuuslaki 621/1999).

Kunnanjohtaja:

HANKINTAPÄÄTÖS: PUOLIMATKAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVOITUS

Hallintojohtaja:

Tekninen johtaja:

Rakennusmestari:

Varhaiskasvatusjohtaja:

TULKKIPALVELU 14.9.2020
TULKKIPALVELU 2 10.11.2020
ÄLYPUHELINTEN HANKINTA 16.11.2020

Vastaava VARHAISKASVATUKSEn opettaja:

Sivistysjohtaja:

52 § Salassa pidettävä

53 § Salassa pidettävä

54 § Kouluohjaajan palkkaaminen

55 § Salassa pidettävä

56 § Salassa pidettävä

57 § Laaja-alaisen erityisopettajan palkkaaminen

58 § Salassa pidettävä

59 § Salassa pidettävä

60 § Salassa pidettävä

61 § Salassa pidettävä

62 § Salassa pidettävä

63 § Salassa pidettävä

64 § Salassa pidettävä

65 § Salassa pidettävä

66 § Salassa pidettävä

67 § Salassa pidettävä

68 § Salassa pidettävä

69 § Salassa pidettävä

70 § Salassa pidettävä

71 § Salassa pidettävä

72 § Salassa pidettävä