aa
 
 

Viranhaltijapäätökset


Viranhaltijapäätökset

Kunnan viranhaltijat päättävät toimialaansa kuuluvista asioista ja päätökset julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jos päätöksestä on muutoksenhakuoikeus myös kuntalaisella (kuntalaki 140 § 2 mom). Humppilan kunnan viranhaltijapäätökset julkaistaan tällä sivulla.

Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon (julkisuuslaki 621/1999).

Kunnanjohtaja:

Hallintojohtaja:

NYKYMUOTOISTEN SEUTULIPPUJEN IRTISANOMINEN JA UUTEEN TUNNISTEPOHJAISEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMINEN

HANKINTAPÄÄTÖS: KUNNANJOHTAJAN VALINNASSA KÄYTETTÄVÄN HENKILÖARVIOINNIN TOTEUTTAJAN VALINTA

Tekninen johtaja:

Rakennusmestari:

Varhaiskasvatusjohtaja:

Vastaava lastentarhanopettaja:

Sivistystoimenjohtaja:

Kirjastonjohtaja: