aa
 
 

Viranhaltijapäätökset


Viranhaltijapäätökset

Kunnan viranhaltijat päättävät toimialaansa kuuluvista asioista ja päätökset julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jos päätöksestä on muutoksenhakuoikeus myös kuntalaisella (kuntalaki 140 § 2 mom). Humppilan kunnan viranhaltijapäätökset julkaistaan tällä sivulla.

Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon (julkisuuslaki 621/1999).

Yleisessä tietoverkossa julkaistaan hallintopäätökset, joita ovat mm.

Erityislainsäädännön nojalla tehtävistä päätöksistä julkaisu ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Päätökset, joita ei julkaista yleisessä tietoverkossa:


Kunnanjohtaja:

Hallintojohtaja:

Tekninen johtaja:

Rakennusmestari:

Varhaiskasvatusjohtaja:

Vastaava lastentarhanopettaja:

Sivistystoimenjohtaja:

Kirjastonjohtaja:


 
 

Tapahtumat

08.01.2019 – 04.03.2019

SPR Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

03.02.2019 klo 18:00 – klo 19:30

Yhteisvastuukonsertti "Kanttorit keikalla"

14.02.2019 klo 12:00 – klo 14:00

Eläkeläisten päivä