Viranhaltijapäätökset

Kunnan viranhaltijat päättävät toimialaansa kuuluvista asioista ja päätökset julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jos päätöksestä on muutoksenhakuoikeus myös kuntalaisella (kuntalaki 140 § 2 mom). Humppilan kunnan viranhaltijapäätökset julkaistaan tällä sivulla.

Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon (julkisuuslaki 621/1999).

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 15.11.2021 ALKAEN:

https://humppila.tweb.fi


vIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET: 

Kunnanjohtaja:

2021


Hallintojohtaja:

2021


Tekninen johtaja:


Rakennusmestari:


Varhaiskasvatusjohtaja:

2021

2020


Vastaava VARHAISKASVATUKSEn opettaja:


Sivistysjohtaja:

2020

2021

§ 1 Loma-anomus, salassa pidettävä

§ 2 Kuljetuspäätös, salassa pidettävä

§ 3 Kuljetuspäätös, salassa pidettävä

§ 4  Loma-anomus, salassa pidettävä

§ 5 Loma-anomus, salassa pidettävä

§ 6 Kouluohjaajan palkkaaminen

§ 7 Kouluohjaajan palkkaaminen

§ 8 Äitiyslomansijaisen palkkaaminen

§ 9 Loma-anomus, salassa pidettävä

§ 10 Loma-anomus, salassa pidettävä

§ 11 Loma-anomus, salassa pidettävä

§ 12 Äitiyslomansijaisen valinta

§ 13 Kuljetuspäätös, salassa pidetävä

§ 14 Kuljetuspäätös, salassa pidettävä

§ 15 Loma-anomus, salassa pidettävä

§ 16 Loma-anomus, salassa pidettävä

§ 17 Loma-anomus, salassa pidettävä

§ 18 Kuljetuspäätös, salassa pidettävä

§ 19 Kuljetuspäätös, salassa pidetävä

§ 20 Kuljetuspäätös, salassa pidettävä

§ 21 Kuljetuspäätös, salassa pidettävä

§ 22 Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen

§ 23 Kuljetuspäätös, salassa pidettävä

§ 24 Oppilaaksiottaminen, salassa pidettävä

§ 25 Kuljetuspäätös, salassa pidettävä

§ 26 Loma-anomus, salassa pidettävä

§ 27 Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden jatkaminen

§ 28 Kuljetuspäätös, salassa pidettävä

§ 29 Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden jatkaminen

§ 30 Kuljetuspäätös, salassa pidettävä

§ 31 Vakituisen sivistyssihteerin toimen täyttäminen

§ 32 Vakituisen liikunnanohjaajan toimen täyttäminen

§ 33 Vakituisen kulttuurikoordinaattorin toimen täyttäminen

§ 34 Kuljetuspätös, salassa pidettävä

§ 35 Kuljetuspäätös, salassa pidettävä

§ 36 Kuljetuspäätös, salassa pidettävä

§ 37 Loma-anomus, salassa pidettävä

§ 38 Luokanopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävän täyttäminen

§ 39 Luokanopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävän täyttäminen

§ 40 Luokanopetuksen päätoimisen tuntiopettajan opintovapaan täyttäminen

§ 41 Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävän täyttäminen 

§ 42 Maantiedon ja biologian tuntiopettajan hoitovapaan sijaisuuden täyttäminen 

§ 43 Kuljetuspäätös, salassa pidettävä

§ 44 Henkilöstöpäätös, salassa pidettävä

§ 45 Henkilöstöpäätös, salassa pidettävä

§ 46 Henkilöstöpäätös, salassa pidettävä

§ 47 Luokanopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävän täyttäminen

§ 48 Laaja-alaisen erityisopettajan määräaikaisen tehtävän täyttäminen

§ 50 Vuokrauspäätös

§ 51-61 Kuljetuspäätös, salassa pidettävä