Lautakunnat

Humppilan kunnassa on lakisääteisten tarkastus- ja keskusvaalilautakunnan lisäksi kolme lautakuntaa:

Lautakunnat vastaavat vastuualueelleen kuuluvien kunnallisten palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden ja hallituksen tarvittaessa antamien ohjeiden mukaisesti.