OSALLISTAVA BUDJETOINTI

 

Kunnan budjetissa on 10 000 € määräraha kuntalaisia osallistavaan budjetointiin.

Osallistavan budjetoinnin tavoitteena on vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja kunnan viihtyisyyttä.  Avustuksen kohteena ovat Humppilan kunnan asukkaat ja vaikutusten tulee kohdistua kuntalaisten hyvinvointiin ja viihtyvyyteen.

Osallistavaa budjettia voidaan käyttää esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen, rakennelmiin, rakennetun- tai luontoympäristön hoitotyöhön, ympäristötaiteeseen tai muuhun ehdotettuun työhön/ tekoon.

Aikataulu ja vaiheet

1. EHDOTUKSET: Osallistavan budjetin ehdotukset kerätään kuntalaisilta. Ehdotusten keräämisestä tiedoteen erikseen.

2. ARVIOINTI: Saatujen ehdotusten pohjalta valitaan äänestykseen tulevat ehdotukset. 

3. ÄÄNESTYS: Kuntalaiset saavat äänestää, mikä/mitkä ehdotuksista toteutetaan. Äänestyksen alkamisesta tiedotetaan erikseen.

4. TIEDOTUS: Äänestyksen jälkeen tiedotetaan mihin hankkeeseen/ hankkeisiin osallistavan budjetin raha kohdistuu. 

5. TOTEUTUS: Hankkeen /henkkeiden toteuttamiseen ryhdytään äänestystuloksen selvittyä. Huomioitavaa on, että rahalla ei välttämättä saada toteutettua hanketta valmiiksi asti, mutta sen suunnittelu ja osittain toteutus voi onnistua.