AJANKOHTAISTA 

ESKARIVUOSI KÄYNNISTYY

Esiopetuksen lukuvuosi lähestyy. Sekä 5-vuotiaiden, että 6-vuotiaiden eskari alkaa maanantaina 15.8.2022 klo 9 Päiväkoti Päivänpaisteella. 5-vuotiaiden Viikareiden eskariryhmässä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettaja Maarit Maantila-Hyytiäinen, vt. varhaiskasvatuksen opettaja Iida Niemi sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Marika Ceder ja Sari Näräkkä. 6-vuotiaiden eskariryhmässä työskentelevät vastaava varhaiskasvatuksen opettaja Anu Lyytinen, varhaiskasvatuksen opettaja Minna Varis sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Annastiina Hellstén ja Tiia-Maria Salminen. 

Tervetuloa eskariin!


KESÄ LÄHESTYY...


Huhtikuu lähestyy loppua ja on tullut aika kysellä perheiden kesäajan suunnitelmia lasten varhaiskasvatuksen osalta. Lomatietoja kyselemme jo tässä vaiheessa, jotta pystymme alkaa suunnittelemaan varhaiskasvatuksen kesäaikaa ja henkilökunnan lomia. 

Kesäajan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyen muistutukseksi:
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteiden mukaan lapsen hoitosuhteen voi irtisanoa vähintään kahden kuukauden ajalle kesä-elokuussa. Irtisanotulta ajalta ei peritä asiakasmaksua ja alle 3-vuotiaan lapsen kohdalla tältä ajalta on mahdollisuus hakea Kelasta lasten kotihoidon tukea.
- Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsi on osallistunut varhaiskasvatukseen yhtäjaksoisesti edellisen vuoden elokuusta lähtien koko toimintavuoden. Eli jos lapsi on aloittanut esim. 1.9.2021, heinäkuu ei ole maksuton kuukausi.
- Jos perheellä ei ole oikeutta maksuttomaan heinäkuuhun, heinäkuulta ei kuitenkaan peritä maksua, mikäli lapsi on pois päivähoidosta koko heinäkuun. Eli hoitopäiviä ei saa tulla heinäkuussa yhtään. 
- Mikäli lapsi on lomalla esim. koko kesäkuun (1.-30.6.), maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos kuukauden aikana tulee yksikin hoitopäivä, veloitetaan koko kuukauden maksu.
- Jos lapsella ei ole toimintavuoden aikana yhtäjaksoista vähintään kolmen viikon lomajaksoa, voidaan asiakasmaksu periä 12 kuukaudelta (eli ei maksutonta heinäkuuta)

Syksyllä lähtevien eskarilaisten varhaiskasvatusoikeus päättyy 31.7.2022. 

 

AJANKOHTAISTA

TIEDOTE HUOLTAJILLE COVID-19-PANDEMIAAN LIITTYEN (päivitetty 1.12.2020)

Kanta-Häme on siirtynyt koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen. Vaikka Humppilassa tartuntoja ei ole todettu (ainakaan viittä enempää, koska tiedotusvälineissä ei ole tartunnoista mainittu), kunnanhallituksessa on tarkennettu yleisiä linjauksia Kanta-Hämeen maakunnallisten suositusten pohjalta. Linjausten tavoitteena on tehdä mahdollisimman nopeita toimenpiteitä ja saada tartunnan leviäminen minimoitua. Humppilan kunnan 30.11.2020 päivätyssä tiedotteessa on otettu kantaa yleisiin ohjeistuksiin, joista ohessa koostetta asioista, jotka liittyvät varhaiskasvatuksen asiakkaisiin ja henkilöstöön.

ETÄTYÖ JA KASVOMASKIEN KÄYTTÖ KUNNAN TOIMIPISTEISSÄ

Merkittävin muutos on KASVOMASKIN/VISIIRIN käyttö. Kunnan henkilöstön tulee työskennellä etätöissä niiden työtehtävien osalta kuin se on mahdollista. Jos etätyön tekeminen ei onnistu niin maskien käyttöä suositellaan työpaikoilla yleisesti kaikissa ihmiskontakteissa. Mikäli maskinkäyttö ei ole mahdollista, suositellaan visiirin käyttöä. Päiväkodin henkilökunta ottaa käyttöön kasvomaskit/visiirit 1.12.2020 alkaen. Käyttö jatkuu ainakin 20.12.2020 asti.

Myös perhepäivähoitajille toimitetaan maskeja ja käsidesiä mahdollisimman pian.

VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA

Varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu normaalisti huomioiden aiemmat ohjeistukset (Opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveydenhuollon laitos) koskien pandemian torjumista. Edelleen huomioidaan erityisesti yleinen käsihygienia, käsien peseminen yskimisten/aivastamisen yhteydessä. Aivastaminen/yskiminen tulisi muistaa tehdä hihaan. Käsidesiä käytetään ruokailun yhteydessä.

Hygienian tehostamisesta ja fyysisten kontaktien välttämisestä huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja kasvun ja oppimisen tuen henkilöstön oleskelua varhaiskasvatuksen/esiopetuksen alueella pyritään välttämään. Esim. opiskelijat ja sijaiset ohjeistetaan huolehtimaan tehostetusta hygieniasta

Varhaiskasvatuksen toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman väljästi.

Jos mahdollista, lapsen tuonti- ja hakutilanteet hoidetaan ulkona. Aiemmin annetut suositukset ovat voimassa, eli eteisissä saa olla kerrallaan vain yksi huoltaja ja huoltajille suositellaan vahvasti kasvomaskin ja käsidesin käyttöä. Käsidesiä ja maskeja löytyy päiväkodin eteisestä.

Huoltajien tarpeetonta liikkumista päiväkodin sisätiloissa vältetään. Päiväkodin ovissa on ovikellot, joiden avulla pystytään välttämään odottelua oven ulkopuolella. Ovet pidetään jatkossa lukittuina.

Päiväkotiin/perhepäivähoitoon/esiopetukseen ei tulla kuumeisena eikä flunssaoireisena.

Kotiin jäädään myös, jos on limaista yskimistä/vuotava nenä. Ennen varhaiskasvatukseen

palaamista on oltava yksi oireeton päivä. Jos oireet, esim. vuotava nenä/limainen

yskiminen, johtuu allergiasta ja allergialääkitys auttaa tilannetta, varhaiskasvatukseen voi

tulla. Epäselvässä tilanteessa otetaan yhteyttä Humppilan neuvolan terveydenhoitajaan p.

03 4191 2290. Olemme hyvin matalalla kynnyksellä yhteydessä huoltajiin, jos lapsella on flunssan oireita. Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatuspäivän aikana, siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Pyydämme huoltajia huomioimaan, että huoltajatkaan eivät saa asioida varhaiskasvatuksen tiloissa, mikäli heillä on flunssan oireita.

Myös henkilökunta jää pois työstä vähäisilläkin oireilla.

Kunnan jakamassa tiedotteessa oli maininta siitä, että Etelä-Suomeen aluehallintovirasto on kieltänyt kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Varhaiskasvatuksen toiminta ei ole yleisötilaisuus eikä kokous.

KOULUKULJETUS

Koulukuljetuksen piiriin kuuluville esioppilaille ja koululaisille on varattu kasvomaskin

käyttömahdollisuus sekä aamun että iltapäivän kuljetuksissa (1 kasvomaski/oppilas)

1.12.2020 alkaen. Huoltajat päättävät ja ohjeistavat lapsensa maskin käytöstä

kuljetuksen aikana.

KOULUTILOJEN ULKOPUOLINEN KÄYTTÖ

Sivistysjohtajan kanssa olemme keskustelleet, että varhaiskasvatusryhmät voivat käyttää edelleen koulun liikuntasalia. Saliin kuljetaan pukuhuoneiden ovesta ja ei liikuta muuten koulun tiloissa.

KIRJASTO

Humppilan kunnan kirjasto pysyy edelleen auki ja jatkaa nykyisillä aukioloilla. Varhaiskasvatusryhmät eivät tee joulukuussa vierailuja kirjastoon. Kirjaston asiakkaille määrätty vahva kasvomaskisuositus.

OHJEISTUKSET MUUTTUVAT VARMASTI EDELLEEN JA PYRIMME TIEDOTTAMAAN MUUTOKSISTA MAHDOLLISIMMAN NOPEASTI. TILANNE AIHEUTTAA VARMASTI MONENLAISIA AJATUKSIA JA POHDINTAA, MUTTA HYVÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ JA KESKUSTELLEN ASIAT SELVIÄVÄT. PÄÄASIA, ETTÄ PYSYISIMME KAIKKI TERVEENÄ. TURVALLISTA JOULUNODOTUSTA KAIKILLE!

Humppilassa 1.12.2020

Katja Ojala
Varhaiskasvatusjohtaja
puh. 050 5422030

 

TULEVAN TOIMINTAKAUDEN UUTISIA

Varhaiskasvatuksessa alkaa uusi toimintakausi 1.8.2020 ja tuleva syksy tuokin jonkin verran muutoksia. Valtakunnallisella tasolla suurin muutos on varhaiskasvatuslain uudistus. Uudistuksen myötä lasten varhaiskasvatusoikeutta ei rajata enää miltään osin 20 tuntiin/vko. Lisäksi asetusta varhaiskasvatuksesta muutetaan siten, että henkilöstömitoitus yli 3-vuotiaiden lasten kokoaikaisessa palvelussa olevien osalta muutetaan nykyisestä yksi työntekijä kahdeksaa lasta kohti (1:8) -> yksi työntekijä seitsemää lasta kohti (1:7). Lakiuuditus ja asetusmuutos tulevat voimaan 1.8.2020. 

Humppilan varhaiskasvatuksessa suurin muutos on tietenkin se, että Lintukodon yksikkö on päätetty sulkea ja esiopetusryhmä siirtyy Päiväkoti Päivänpaisteeseen. Miksi näin? -> Kun uutta päiväkotia alettiin rakentamaan (ja jo sitä ennen), oli toiveena, että kaikki päiväkotilaiset ja päiväkodin työntekijät pääsisivät toimimaan samassa yksikössä. Lapsimääräennusteiden ja kunnan taloudellisen tilanteen vuoksi päädyttiin kuitenkin siihen, että Lintukodon yksikkö jää kuitenkin toimintaan ja rakennetaan 60-paikkainen päiväkoti. Vuosien mittaan varhaiskasvatuksen lapsimäärä on vähentynyt todella paljon; esimerkiksi toimintakaudella 2011-2012 varhaiskasvatuksen (päiväkoti, perhepäivähoito+esiopetus) asiakkaana oli 120 lasta ja toimintakaudella 2019-2020 lapsia oli 85. Tulevalla toimintakaudella tilanne näyttää tällä hetkellä siltä, että koko varhaiskasvatuksessa on tällä henkilöstömitoituksella 88 paikkaa, joista tällä hetkellä on vapaana 14 paikkaa. Edellä mainitut luvut kertovat, että lapsimäärä on todella vähentynyt ja kahdessa yksikössä toimiminen ei ole enää välttämätöntä, miksi emme siis siirtyisi kaikki nauttimaan uusista, valoisista ja toimivista tiloista ja välineistä :) Lisäksi vuorohoitoa tarvitsevia lapsia ei tarvitse enää jatkossa kuljetella kahden yksikön välillä, vaan lapsi saa toimia samassa ympäristössä koko ajan. 

No mahdutaanko? -> Päivänpaiste on neliöalaltaan sen verran suuri, että suositukset lasten tarvitsemista huoneistoneliöaloista riittävät hyvin paikkojen lisäykseen. Terveysvalvonta asettaa omat vaatimuksensa talon lapsimäärän lisäämiseen ja nämäkin uusi rakennus täyttää. Päiväkodissa on ollut tiloja, jotka ovat olleet hyvin vähällä käytöllä, joten yhdistymisen myötä tilat saadaan myös tehokkaampaan käyttöön. Toisaalta talossa syksyllä aloittava lapsimäärä (64 lasta) ei kovin paljoa lisäänny esim. vuoden 2019 kevään tilanteesta, jolloin talossa oli kirjoilla 60 lasta. 
Toimintaa porrastetaan tälläkin hetkellä niin, että lapsiryhmillä on mahdollisimman paljon tiloja käytössä päivittäin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että retkipäivät ja ulkoilut aikataulutetaan niin, että etenkin aamupäivisin sisätiloissa ei ole yhtä aikaa kaikki ryhmät.

Pandemia-tilanteen yhä vallitessa herättää tietysti huolta sekin, että miten sitten varaudumme, jos poikkeusoloihin jälleen joudutaan. Tätä tilannetta emme missään nimessä saa sivuuttaa tai ylenkatsoa. Jo nyt keväällä ryhmien erillään toimiminen oli melkoinen haaste, kun väistämättä pienet lapset ovat tekemisissä toistensa kanssa. Lisäksi meillä on useita asiakkaita, joilla on sisaruksia eri ryhmissä. Noudatamme tietenkin hallituksen antamia suosituksia niin hyvin kuin vain mahdollista. Jos tilanne edellyttää sitä, että meidän tarvitsee toimia vieläkin väljemmin, pystymme Humppilassa reagoimaan tilanteisiin nopeasti ja lisätiloja toiminnalle löytyy. Hygienia on tartunnan ehkäisyn a ja o ja tästä huolehdimme jatkuvasti. 

Kevään poikkeustilanteessa todettiin haasteeksi se, että miten viestitään nopeasti kaikille huoltajille, kun varsinaista järjestelmää ei siihen ollut. Tähän meille tulee syksyllä avuksi Wilma-järjestelmä, joka on ainakin kouluikäisten vanhemmille tuttu. Tiedotamme Wilman käyttöönotosta kaikkia paremmin, kun olemme itse saaneet ohjelmiston haltuumme ja voimme sitä alkaa käyttämään yhteistyövälineenä huoltajien kanssa. 

Toivon, että mikäli teillä tulee kysyttävää liittyen varhaiskasvatukseen, ottaisitte yhteyttä suoraan allekirjoittaneeseen, niin toivottavasti löydämme vastauksia keskustelun myötä. Kaikenlainen palaute on tärkeää toimintaa kehitettäessä. Palautteeseen ei vaan välttämättä aina pääse ihan joka viestintäkanavassa kiinni, joten siksi suosittelen suoraa yhteydenottoa.

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen toivotamme aurinkoista kesää kaikille varhaiskasvatuksesta!

Katja Ojala
Varhaiskasvatusjohtaja
puh. 050 5422030
katja.ojala@humppila.fi


VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN RAJOITUKSIA PURETAAN

Valtioneuvosto on eilen päättänyt, että koronaviruksen johdosta tehtyjä rajoitustoimia aletaan purkamaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 14.5.2020 alkaen. Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat olleet toiminnassa poikkeusolojen ajan, mutta koska valtioneuvoston vahva suositus on ollut, että mahdollisimman moni lapsi pidettäisiin kotona, on osallistumisprosentti ollut melko pieni. Tämän johdosta on tehty erilaisia järjestelyjä ja rajoitustoimien purkamisen johdosta on pohdittava tiettyjä järjestelyjä uudelleen. Vanhempien/huoltajien olisikin nyt tärkeää ilmoittaa mahdollisimman pian varhaiskasvatukseen, onko kotona olleet lapset palaamassa varhaiskasvatukseen/esiopetukseen 14.5. Osallistumisesta (sekä hoitoajat) voi ilmoittaa lapsen omaan varhaiskasvatusryhmään tai varhaiskasvatusjohtajalle. 

Kevät on mennyt melkoisen sekavissa tunnelmissa ja monien työpaikoilla on tehty erilaisia järjestelyjä ja esimerkiksi kesälomista ei ole välttämättä tietoa tai niitä on jo pidetty poikkeusolojen aikana. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan vuosilomien vahvistamisen vuoksi meidän tulisi kuitenkin saada tieto lasten loma-ajoista. Mikäli teillä suinkin vain on tiedossa, miten lapsi lomailee kesäaikana, niin pyydän ilmoittamaan siitäkin mahdollisimman pian. 

Kiitos kaikille sujuvasta yhteistyöstä ja mukavaa vappua!

Humppilassa 30.4.2020
Katja Ojala
Varhaiskasvatusjohtaja
Puh. 050 5422030
katja.ojala@humppila.fi

ASIAKASMAKSUJEN HYVITYKSET POIKKEUSTILANTEEN AIKANA

Sivistyslautakunnassa (7.4.2020, §22) käsiteltiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättäminen koronaviruksesta johtuvassa poikkeustilanteessa. Sivistyslautakunta teki päätöksen, että vallitsevasta poikkeusolotilanteesta johtuen Humppilan kunnan varhaiskasvatuksen periaatteista ja ohjeistuksesta poiketaan seuraavalla tavalla:
1) Niiltä huoltajilta, jotka hoitavat lapsensa kotona, ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja poikkeustilanteen aikana alkaen 16.3.2020. Yksittäisten hoitopäivien tarve sekä poissaolopäivät tulee ilmoittaa etukäteen, jotta ne voidaan huomioida.
2) Niiltä huoltajilta, joiden lapset ovat päivähoidossa, maksut peritään normaalisti
3) Nämä poikkeukset asiakasmaksuihin ovat voimassa tämän poikkeustilanteen ajan, jonka päätyttyä palataan asiakasmaksujen osalta normaaliin käytäntöön.


Kuulumisia 1.4.2020 

Tänä päivänä sitä tosiaan toivoisi, että kaikki koronaan liittyvät asiat olisivat vain aprillipilaa, mutta valitettavasti näin ei ole.... Mutta varhaiskasvatuksen kuulumisia: 

Poikkeusaikaa on kulunut reilu pari viikkoa ja 30.3. hallitus ilmoitti, että poikkeusolojen johdosta rajoitustoimenpiteitä jatketaan 13.5.2020 asti. Varhaiskasvatuksen yksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus jatkavat edelleen toimintaansa. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta pidettäisiin kotona, mikäli siihen on mahdollisuus. Muistutan, että edelleen on voimassa myös se sääntö, ettei minkäänlaisia hengitystieoireita potevaa lasta saa tuoda varhaiskasvatukseen/esiopetukseen. Eikä tietenkään muutenkaan kipeänä.  

Asiakasmaksujen hyvityksistä tehdään virallinen päätös ensi viikon tiistain lautakunnassa ja tiedotan siitä asiakkaita mahdollisimman pikaisesti kokouksen jälkeen. Mahdollinen hyvitys tulee koskemaan ennalta ilmoitettuja poissaoloja poikkeusolojen ajan. Mikäli lapsi käyttää palvelua jonkin verran, tulee sopia hoitoaikavarauksen muutoksesta minun kanssani. 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen peda.net-sivuille on koottu vinkkejä, mitä kotioloissa voisi lasten kanssa tehdä. Vinkkejä löytyy nyt paljon muutenkin netistä. Esiopetuksessa eskarikirjat on saanut hakea kotiin ja kotona oleville eskareille viestitään tehdyistä tehtävistä. Kannattaa siis seurailla entistä tiiviimmin ryhmänne peda.net sivuja. Päiväkotiryhmiin voi olla tarvittaessa yhteydessä ja mielellämme kuulemmekin kuulumisia =)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Eevi Jokinen on tavoitettavissa puhelimitse 044 7064410 ja sähköpostitse eevi.jokinen@humppila.fi.. 

Olkaa rohkeasti yhteydessä, mikäli jokin asia varhaiskasvatukseen/esiopetukseen liittyen mietityttää. 

Onneksi tuo aurinko sentään on ilahduttanut meitä paisteellaan, vaikka muuten on aika onheata ollutkin. Tsemppiä ja jaksamista kaikille!!! Pidetään huolta toisistamme.

T: Katja Ojala  
Varhaiskasvatusjohtaja
puh. 050 5422 030
katja.ojala@humppila.fi

koronavirus 

Hyvät vanhemmat!
Koronavirus COVID-19 -viruksen leviäminen on kiihtynyt ja tilanteen odotetaan muuttuvan epidemiaksi Suomessakin kenties jo viikonlopun aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL järjesti tiedotustilaisuuden tänään 13.3., jossa ohjeistettiin, että töihin tai kouluun ei saa mennä sairaana eikä sairaita lapsia pidä viedä päiväkotiin.

Arvioimme lasten terveydentilaa nyt tavallista tarkemmin. Hengitystieinfektion oireita potevaa lasta ei saa tuoda päiväkotiin/ perhepäivähoitoon/ eskariin. Toivomme myös , että mikäli perheenjäsenistä on joku sairaana, ei sillä hetkellä terveenä olevaa lastakaan tuoda päiväkotiin. Tärkeää on myös antaa lapselle aikaa tervehtymiseen ja huolehtia siitä, että lapsen yleiskunto on sairastamisen jälkeen riittävän hyvä varhaiskasvatukseen/esiopetukseen osallistumiselle. 

 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on tiedottanut 3.3.2020:

Jos epäilet koronavirustartuntaa (oireina kuume, yskä ja hengenahdistus ja lisäksi matka epidemia-alueelle tai lähikontakti sinne matkustaneeseen), ota aina ensin puhelimitse yhteyttä arkipäivisin terveyskeskukseen ja iltaisin ja viikonloppuisin puhelimitse Forssan sairaalan päivystykseen.

Puhelinnumero arkisin klo 16 asti 03 4191 2010 ja klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin
03 4191 3000.

  Kun olet soittanut terveysasemalle tai päivystykseen, on tärkeää pysytellä kotona, kunnes sinuun otetaan yhteyttä ja saat puhelimitse ohjeet.

Seuraa THL:n ohjeita terveydenhuollon osalta ja ulkoministeriön ohjeita matkustamisen osalta. Nämä viranomaiset päivittävät ohjeita jatkuvasti.

Muista yskimis- ja käsihygienia!

 Hengitystieinfektioita vältetään parhaiten huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.
Hyvä yskimishygienia.

  •  Suojaa suu ja nenä kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat.

  •  Laita käytetty nenäliina roskiin ja pese kädet tai käytä käsihuuhdetta heti kun mahdollista.

  •  Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski olka- tai kyynärvarren kulmaan.

  •  Älä yski tai aivasta kämmeniisi

Hyvä käsihygienia.
Pese kädet aina  

  •  kun tulet ulkoa sisään,

  •  wc-käynnin tai vaipan vaihdon jälkeen

  •  niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen

  •  kun olet koskenut samoja pintoja kuin flunssainen henkilö.

  •  ennen ruoan laittoa ja ruokailua

 Ohjaamme varhaiskasvatuksessa tehostetusti lapsia huolelliseen käsienpesuun erityisesti ennen ruokailua sekä WC-käyntien yhteydessä.
Huom! Käsidesi ei korvaa huolellista käsienpesua saippualla.

 Opastattehan myös kotona lapsia thl:n ohjeiden mukaiseen käsienpesuun sekä oikeaan tapaan yskiä ja niistää https://aineistopankki.thl.fi/l/28Kmmw89m2Hn

 Ajantasaista ja oikeaa tietoa terveydenhuoltoviranomaisilta saat parhaiten seuraamalla THL:n verkkosivuja.
Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tiedotamme mahdollisista vaikutuksista palveluihimme kunnan verkkosivuilla, Facebookissa ja peda.netissä.
t: Katja Ojala
Varhaiskasvatusjohtaja
puh. 050 5422030

päivitetty 13.3.2020

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA

Humppilan varhaiskasvatus on saanut valtion erityisavustusta positiivisen diskriminaation edistämiseksi. Erityisavustus käytetään varhaiskasvatuksen erityisopetuksen hankkeeseen ja tämän kautta varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) palkkaamiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Ypäjän kunnan kanssa vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on kehittää kunnille yhtenäinen yksilöllisen tuen malli sekä malli syrjäytymisen ehkäisemiseksi  sekä konkreettisena toimenpiteenä varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkaaminen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi on valittu Eevi Jokinen. Eevi työskentelee 50% työajasta Humppilassa (parittomat viikot) ja 50% työajasta Ypäjällä (parilliset viikot). Eevin tavoittaa numerosta 044 706 4410 ja sähköpostilla eevi.jokinen@humppila.fi.


Asiakasmaksujen tarkistus 2019

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan uuden toimintakauden 2019-2020 aluksi. Pyydämme siis teitä toimittamaan ajankohtaiset tulotiedot 31.7.2019 mennessä joko sähköisesti (katja.ojala@humppila.fi) tai paperiversiona. Mikäli tulotietoja ei toimiteta annettuun päivään mennessä, voidaan asiakasmaksu määritellä enimmäismaksuna ja myöhemmin pyydetty korjaus asiakasmaksupäätökseen tehdään seuraavasta kuukaudesta lukien, jolloin tulotiedot on toimitettu. Muistattehan toimittaa tiedot kaikista tuloistanne, eli esimerkiksi myös sivutoimisesta yritystoiminnasta, maataloudesta, vuokra- ja metsätuloista.

Metsätulon määrittämiseen tarvitsemme tiedon metsän sijaintikunnasta ja hehtaarimäärästä. Ohessa muutama huomioitava asia asiakasmaksuihin liittyen:

ASIAKASMAKSUT 1.8.2019 alkaen

Varhaiskasvatuksen maksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016) sekä Humppilan kunnan sivistyslautakunnan asiakasmaksuohjeeseen (7.6.2018/§51).

MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN

Asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapselle varattujen keskimääräisten läsnäolotuntien perusteella. Perheen bruttotuloista (lomaraha mukaan lukien) vähennetään tulorajan mukainen euromäärä ja näin saadusta kuukausitulosta lasketaan maksuprosentin mukainen maksu. Perheellä tarkoitetaan avio- tai avoliitossa olevia tai parisuhteensa rekisteröityneitä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alle 18-vuotiaita lapsia.

Asiakasmaksujen tulorajat ja maksuprosentit

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen (läsnäolo keskimäärin vähintään 35 tuntia viikossa) kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

Lapselle voidaan määrätä enimmäismaksu, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja annettuun määräaikaan mennessä.

Tulorajat ja maksuprosentit

Perheen koko, henkilöäTuloraja, euroa kuukaudessaKorkein maksuprosenttiBruttotulo €/kk josta korkein maksu
22 10210,74 803
32 71310,75 414
43 08010,75 781
52 71310,76 148
63 81310,76 514

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, lisätään tulorajaan 142 euroa kutakin seuraavaa perheen alaikäistä lastan kohden.

Kun kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen piirissä on samasta perheestä useampia lapsia, määritellään nuorimmalle lapselle tulorajojen mukainen maksu. Maksu on korkeintaan 289€/kk. Perheen toisesta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on enintään 145€/kk. Muuten perheen toisen palvelun piirissä olevan lapsen sisaralennus on 50 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta maksusta. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Tulot, joita ei oteta huomioon: lapsilisä, vammaisetuuslain mukaiset etuudet, kansaneläkkeen lapsikorotus, asumistuki, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut, sotilasavustus, rintamalisä, opintoraha, aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä, toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus, lain 566/2005 ja lain 1295/2002 mukainen ylläpitokorvaus, opintojen johdosta suoritettavat apurahat, perhehoidon kustannusten korvaukset ja lasten kotihoidon tuki. Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut tai syytinki.

Eli kaikki muut tulot edellä mainittuja lukuun ottamatta otetaan huomioon asiakasmaksua määriteltäessä.

Varattuun keskimääräiseen viikoittaiseen varhaiskasvatusaikaan perustuva asiakasmaksu

varhaiskasvatusaika keskimäärin tuntia/viikko

Maksu % kokopäivämaksusta

Enintään 14h/vko

30%

keskimäärin 14- 20h/vko

50%

Keskimäärin 21-27h/vko

70%

Keskimäärin 27-34h/vko

80%

Keskimäärin vähintään 35h/vko

100%

Huoltaja ilmoittaa asiakasmaksun perusteena olevan keskimääräisen varhaiskasvatusajan sitovasti tuloselvityksen yhteydessä. Mikäli sovittu varhaiskasvatusaika ylittyy kahtena peräkkäisenä kuukautena, korotetaan laajuutta seuraavaan portaaseen. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve muuttuu pysyvästi kesken kuukauden, muutetaan tuntivaraus ja asiakasmaksu seuraavan kuukauden alusta uutta laajuutta vastaavaksi. Pysyväksi katsotaan vähintään kaksi kuukautta kestävä muutos. Mahdollisia käyttämättä jääneitä tunteja ei hyvitetä. 

Maksuton esiopetusaika klo 9-13 huomioidaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksua määrättäessä. Syys-, joulu- ja talviloman ajalle esiopetuksessa olevan lapsen asiakasmaksuun ei tehdä muutosta. Esiopetuksen päätyttyä, kesä- heinäkuun ajalle maksu tarkistetaan asiakasmaksuohjeen mukaisesti.

MAKSUN PERIMINEN

Maksu peritään kuukausimaksuna niiltä kalenterikuukausilta, joina lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa tai pitää paikkaa varattuna. Maksu peritään enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa elokuussa, on seuraavan vuoden heinäkuu maksuton. Varhaiskasvatuksen alkaessa tai loppuessa kesken toimintakuukauden, määritellään maksu aloituspäivästä lukien ja maksu päättyy, kun paikka on irtisanottu.

Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä. Kun lapsi on sairauden vuoksi pois kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei tältä kuukaudelta peritä maksua. Muut tilapäiset poissaolot eivät alenna kuukausimaksua.

Maksun tarkistaminen: Maksu määritellään jokaisen toimintavuoden alkaessa uudelleen. Samoin maksu määritellään uudelleen, jos asiakasmaksua koskevat säädökset muuttuvat tai jos maksu on virheellinen. Asiakas voi pyytää maksun tarkistamista, kun perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/-5%). Jos asiakasmaksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamaan virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti vuoden ajalta. Työpaikan vaihtuessa on aina toimitettava uusi tuloselvitys liitteineen maksun tarkistamiseksi.

Maksun alentaminen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa henkilön elatusvelvollisuudesta tai toimeentuloedellytyksistä johtuen. Samoin voidaan tehdä, jos varhaiskasvatus on tarpeen lastensuojelusyistä. Maksun poistamiseksi tai alentamiseksi em.syistä tarvitaan lausunto.

LASKUTUS tapahtuu kalenterikuukausittain jälkikäteen. Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, maksut siirtyvät perintätoimiston hoidettavaksi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia.

Lisätietoja voitte kysyä allekirjoittaneelta. Olen vuosilomalla 1.-21.7.2019. Vuosilomani aikana voitte olla yhteydessä vastaavaan varhaiskasvatuksen opettajaan Anu Lyytiseen.

Humppilassa 12.6.2019

Katja Ojala, varhaiskasvatusjohtaja
Puh. 050 5422 030
@: katja.ojala@humppila.fi

Asiakastyytyväisyyskyselyt kevät 2019

Esiopetuksen ja Päivänpaisteen asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin toukokuussa 2019. Klikkaamalla tästä pääset lukemaan kyselyn tulokset. 

Ateriapalvelut siirtyvät Loimijoen kuntapalveluille 1.6.2019

Humppilan päiväkotien ja koulujen ateriapalveluiden tuottajana aloittaa 1.6.2019 Loimijoen kuntapalvelut eli LOIKU. Klikkaa tästä ja pääset lukemaan perheille toimitetun tiedotteen ateriapalveluiden siirtymisestä.


 

Tulevia tapahtumia


 
liikkapaiva2.jpg
 

VARDA - varhaiskasvatuksen tietovaranto 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:


Vardaan tallennetaan tietoja henkilöstöstä ja huoltajista 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamisesta tiedotetaan rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019.

Alla linkit varhaiskasvatuksen asiakasperheisiin jaettavaan tiedotteeseen sekä Vardan tietosuojaselosteeseen:

Tiedote Varda-tietojärjestelmästä jaetaan perheisiin viikolla 3

Tietosuojaseloste Varda-tietojärjestelmä