AJANKOHTAISTA

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT MUUTTUVAT 1.3.2023

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7%). Asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin. 

Uusi maksupäätös tehdään kaikille asiakkaille 1.3.2023 alkaen. Uusia tulotietoja ei tarvitse toimittaa, ellei tuloissa ole tapahtunut muutosta tai maksu on aiemmin määritelty maksimitulojen mukaan ja uusien tulorajojen mukaan maksu muuttuisi. 

Mikäli toimitatte tulotositteita, tositteet tulee toimittaa 17.3.2023 mennessä. Tositteet voi toimittaa paperiversioina tai sähköpostitse katja.ojala@humppila.fi.

TULORAJAT 1.3.2023 alkaen: 

Perheen kokoTuloraja 1.8.2022Tuloraja 1.3.2023Enimmäismaksun tuloraja 1.8.2022Enimmäismaksun tuloraja 1.3.2023
22913€3874€5665€6626€
33758€4998€6510€7750€
44267€5675€7019€8427€
54777€6353€7529€9105€
65284€7028€8036€9780€
Tulevia tapahtumia


 
liikkapaiva2.jpg
 

VARDA - varhaiskasvatuksen tietovaranto 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:


Vardaan tallennetaan tietoja henkilöstöstä ja huoltajista 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamisesta tiedotetaan rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019.

Alla linkit varhaiskasvatuksen asiakasperheisiin jaettavaan tiedotteeseen sekä Vardan tietosuojaselosteeseen:

Tiedote Varda-tietojärjestelmästä jaetaan perheisiin viikolla 3

Tietosuojaseloste Varda-tietojärjestelmä