Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen

Vuonna 2014 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2021. Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Jos lapsen kielitaito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, hänet voi ilmoittaa valmistavaan opetukseen. 

Humppilassa kouluun ilmoittautuminen on ajalla 22.3.2021 – 1.4.2021.
Kouluun ilmoittaumislomakkeet jaetaan esiopetuksessa oleville oppilaille päiväkodilla ja täytetyt lomakkeet palautetaan esiopettajalle.

Mikäli kouluun ilmoittautumista ei tehdä varsinaisena ilmoittautumisaikana, lomakkeet voi tulostaa kunnan www-sivuilta ja toimittaa sivistyssihteerille.

Covid-19 pandemiasta johtuen emme järjestä varsinaista kouluunilmoittautumisiltaa koululla. Tulevien ekaluokkalaisten vanhempainilta järjestetään myöhemmin ilmoitettavana aikana.

KOULUKULJETUSHAKEMUS

Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tehdään samalla koulukujetushakemus, mikäli oppilaan koulumatka on yli 3 kilometriä tai muut kriteerit maksuttomalle koulukyydille täyttyvät. 

HAKEMUS ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä haetaan myös maksulliseen iltapäivätoimintaan. Toimintaa järjestetään 1-2-luokan oppilaille koulupäivän jälkeen kello 13-16 välisenä aikana. Selvitämme myös tarvetta aamutoiminalle ja aamutoimintaa järjestetään lukuvuonna 2021-2022 mikäli tarvetta on riittävästi.