AVOIMET KILPAILUTUKSET
 

PÄÄTTYNEET KILPAILUTUKSET


URHEILUPUISTON HUOLTORAKENNUKSEN RAKENTAMINEN KVR-URAKKANA

Määräaika tarjousten jättämiseen 16.8.2021 klo 15:00.


JÄTEVESI- JA HULEVESIPUMPPAAMOJEN HUOLTOTYÖ kausille 2021 – 2023

Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui kolme. Sopimuskaudelle 1.2.2021 – 31.12.2023 rakennusmestari päätti valita edullisimman tarjouksen tehneen Delete Finland Oy:n. Rakennusmestarin päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, jonka tekninen lautakunta hylkäsi kokouksessaan § 34/24.2.2021.


HUMPPILAN RIVIERA-HANKE  / KOIVISTONLAMMEN UIMARANTA

Koivistonlammin uimarannan vanhan laiturin poisto sekä uuden laiturin toimittaminen  tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Laakson Laiturit Oy.


JÄTEVESIPUMPPAAMOJEN JA –RUNKOLINJOJEN HÄIRIÖPÄIVYSTYSTYÖ KAUSILLE 2020 – 2022

Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui yksi kappale. Tekninen lautakunta valitsi jätevesipäivystäjäksi kausille 2020 - 2022 Tmi Huolto ja Korjaus Tapio Jortikan.


KONETYÖKILPAILUTUS KAUSILLE 2020 - 2022

Koskee Humppilan kunnan teiden lanausta, tienvarsien niittoa, kaivinkonetöitä, kuljetuksia traktorilla ja kuljetuksia kuorma-autolla.

Määräaikaan mennessä saapui tarjouksia 7 kpl. Lautakunta valitsi urakoitsijat kaudelle 2020-2022 seuraavasti: teiden lanaus: Tmi Jani Näräkkä, tienvarsien niitto, viheralueiden niitto ja niittotyö erillistilauksena: Markku Laurila, kaivinkonetyöt: Markku Laurila, maa-aineskuljetukset ja muut kuljetukset traktorilla: Hämeen Kuljetus Oy ja maa-aineskuljetukset kuorma-autolla: Hämeen Kuljetus Oy


TEKNISEN PALVELUSOPIMUSTEN KILPAILUTUS  

Teknisen palvelusopimuksista latutyösopimus ja talvikunnossapitosopimukset eli kaavateiden auraus ja hiekoitus päättyvät huhtikuussa v. 2019. Tekninen lautakunta kilpailutti latutyösopimuksen ja talvikunnossapitosopimukset avoimella menettelyllä. Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 6 kpl. Sopimukset tehdään kaudelle 2019 – 2022.

Tekninen lautakunta valitsi latutyön ja talvikunnossapidon tuottajat kokonais-taloudellisuuden perusteella. Lumityöhön kunnan kaava-alueilla valittiin R. Rautava Oy. Hiekoitukseen valittiin radan eteläpuolella Tmi Huolto ja Korjaus Tapio Jortikka, ja radan pohjoispuolella R. Rautava Oy. Latutyöhön valittiin Tmi Huolto ja Korjaus Tapio Jortikka. Kirkonkulman kaukalon hoitoon valittiin R. Rautava Oy ja Venäjän kaukalon hoitoon Tero Kero.


KIINTEISTÖNHOITOSOPIMUKSEN KILPAILUTUS

Humppilan kunnan kiinteistöjen kiinteistönhoitosopimus päättyy 30.6.2019. Tekninen lautakunta päätti kilpailuttaa kiinteistönhoitosopimuksen avoimella menettelyllä hinta-laatu-suhteen varmistamiseksi ajalle 1.7.2019-30.6.2022. Tarjoukset pyydettiin kolmelta osa-alueelta. Osa-alueet ovat rakennusten kunnossapito, rakennusten ulkoalueet sekä viher-, leikki- ja muut alueet.

Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui 4 kpl. Kunkin osa-alueen tarjoukset pisteytettiin tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittujen valintaperusteiden mukaisesti ja pisteytysten perusteella valittiin kunkin osa-alueen palveluntuottajaksi eniten pisteitä saanut tarjous.

Lautakunta valitsi seuraavat yrittäjät tehtäviin: rakennusten kunnossapito ja rakennusten ulkoalueet: T:mi Huolto- ja Korjaus Tapio Jortikka, viher-, leikki- ja muut alueet: Humppilan kiinteistöpalvelu Oy


URHEILUKENTÄN HOIDON KILPAILUTUS

Tekninen lautakunta päätti kilpailuttaa urheilukentän nurmen hoidon kokonaisostopalveluna. Määräaikaan mennessä ainoa tarjous saatiin Ypäjä Golf Oy:lta, joka valittiin tehtävään.


TOIMINTAPUISTON KILPAILUTUS

Kisakujan toimintapuiston eli Silvalan puiston suunnittelua varten on perustettu työryhmä, joka on tehnyt esimerkkikoosteen alueesta. Työryhmä esitti toimintapuiston kilpailutuksen jakamista kolmeen osioon: pohjarakentaminen, valaistus asennuksineen, sekä leikki- ja liikuntavälineet sekä kalusteet asennuksineen.

Pohjarakentaminen kilpailutetaan kokonaishintaurakkana. Kilpailutus aloitetaan, kun aluesuunnitelma on valmistunut. Valaistuksen hankinta toteutetaan suorahankintana siten, että tarjoukset pyydetään vähintään viideltä toimittajalta. Tarjoukset pyydetään kun aluesuunnitelma on valmistunut.

Leikki- ja liikuntavälineiden sekä kalusteiden kilpailutus toteutettiin avoimella menettelyllä kokonaishintaurakkana Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta. Tekninen lautakunta teki päätöksen hankkia leikki- ja liikuntavälineet sekä kalusteet asennuksineen kokonaishintaurakkana Puuha Group Oyj:ltä. Yritys tekee myös aluesuunnitelman.