aa
 
 

Hankinnat


 
 

Hankinnat

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITO

- kaavateiden ja kiinteistöjen lumenaurauksista ja hiekoituksesta kaudelle 2019 – 2022

- latujen teosta vuosille 2019 – kevät 2022

Tarjousasiakirjat ovat saatavissa Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset tulee laatia tarjousasiakirjojen tarjouslomakkeille. Tarjoukset on toimitettava kirjeitse Tekninen lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai sähköisesti kirjaamo@humppila.fi 29.3.2019 klo 15 mennessä. Kuoreen on merkittävä, mikä tarjous on kyseessä.

Tarjouspyyntöasiakirjat, talvikunnossapito

Tarjouspyyntöasiakirjat, latutyöt


TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖNHOITO

Tarjous annetaan ajalle 1.7.2019-30.6.2022 sekä optiona ajalle 1.7.2022-30.5.2024. Palveluntuottajilla on mahdollisuus jättää tarjous kaikkiin tai vain osaan seuraavista osa-alueista:

A) rakennusten kunnossapito,

B) rakennusten ulkoalueet ja

C) viher-, leikki- ja muut alueet.

Tarjousasiakirjat ovat saatavissa Hilmassa, Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai sähköisesti kirjaamo@humppila.fi 12.4.2019 klo 15 mennessä. Kuoreen on merkittävä, mikä tarjous on kyseessä.

Tarjouspyyntöasiakirjat, kiinteistönhuolto


TARJOUSPYYNTÖ URHEILUKENTÄN NURMIKON HOITO

Tarjous annetaan hoitokausille 2019-2021 sekä optiona hoitokausille 2022-2023.

Tarjousasiakirjat ovat saatavissa Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai sähköisesti kirjaamo@humppila.fi 12.4.2019 klo 15 mennessä. Kuoreen on merkittävä ’Tarjous urheilukenttä’.

Tarjouspyyntöasiakirjat, urheilukentän nurmikon hoito


TARJOUSPYYNTÖ SILVALAN PUISTON LEIKKI- JA LIIKUNTAVÄLINEET SEKÄ PUISTOKALUSTEET JA OPTIONA AITAELEMENTIT ASENNUKSINEEN

Puiston rakentaminen toteutetaan kesällä 2019. Tarjous annetaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesta urakkakokonaisuudesta.

Tarjousasiakirjat ovat saatavissa Hilmassa, Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai sähköisesti kirjaamo@humppila.fi 12.4.2019 klo 15 mennessä. Kuoreen on merkittävä ’Tarjous Silvalan puisto’.

Tarjouspyyntöasiakirjat, Silvalan puiston leikki- ja liikuntavälineet sekä puistokalusteet ja optiona aitaelementit asennuksineen

TARJOUSASIAKIRJOJA MUOKATTU 13.3.2019