sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
Ilmakuva Humppilasta
 

Jätevesijärjestelmän uusimistarve

Kiinteistön omistajalle

Muista, että vaikka juuri nyt sinulla ei olisikaan lakisääteistä velvoitetta kunnostaa jätevesijärjestelmääsi, kunnostus kannattaa aina! Lähivetesi kiittää.

Selvitys järjestelmästä

Kiinteistön jätevesijärjestelmistä tulee olla saatavilla kirjallinen selvitys jätevesijärjestelmästä sekä sen käyttöön ja huoltoon liittyvät asiakirjat:

 • selvitys nykyisestä jätevesien käsittelyjärjestelmästä
 • järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet sekä
 • päiväkirja järjestelmän käytöstä ja huollosta (suositus)

Selvitys jätevesijärjestelmästä sisältää tiedot jätevesien muodostumispaikkojen, jätevesijärjestelmän osien ja purkupaikan sijainnista, sekä arvion muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta perusteluineen. Asiakirjat säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään valvontaviranomaiselle pyydettäessä. Asiakirjojen avulla tieto jätevesijärjestelmän rakenteista ja huollosta siirtyy omistajalta toiselle.

Selvityksen voi laatia myös vapaamuotoisesti. Selvityksen nykyisestä jätevesijärjestelmästä ja sen käyttö- ja huolto-ohjeet voi tehdä itse tai teetättää suunnittelijalla. Samalla, kun suunnittelija käy läpi nykyisen järjestelmän, hän arvioi täyttääkö järjestelmä asetuksen vaatimukset. Jos järjestelmä vaatii kunnostamista, laskuttaa suunnittelija erikseen uuden järjestelmän suunnittelusta.

Hankkiessasi uusia laitteistoja jäteveden käsittelemiseksi, saat käyttö- ja huolto-ohjeet laitevalmistajalta.

Käyttöpäiväkirjaan kirjataan kaikki toimenpiteet, mitä järjestelmälle on tehty ja kuka on tehnyt sekä niihin mahdollisesti liittyvät kuitit (esim. 5.1.2014 Lokafirma Oy tyhjensi saostussäiliön ja täytti sen puhtaalla vedellä, kuitti liitteenä). 

Pitääkö minun uudistaa jätevesijärjestelmäni?

Ei tarvitse:

 • Jos kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen
 • Jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon
 • Jos kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä.
 • Jos olen syntynyt ennen 9.3.1943
 • Jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi)

Kyllä tarvitsee:

Kun kiinteistösi jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee enintään 100 m vesistöstä tai kiinteistösi jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankinnan pohjavesialueella, on jätevesijärjestelmä kunnostettava heti. Lakimuutos tuli voimaan 31.10.2019.

Poikkeamismahdollisuus, jos

 • jätevesien määrä on huomattavan pieni tai
 • kustannukset ovat  kohtuuttomia kiinteistön omistajalle

Kun rakennus sijaitsee yli 100 m vesistöstä eikä sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella, pitää jätevesijärjestelmä saattaa kuntoon seuraavan suuren remontin yhteydessä: 

 • vesikäymälän rakentamista tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan
 • rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö. 
 • Ei poikkeamismahdollisuutta

Voit tarkistaa täältä sijaitseeko kiinteistösi pohjavesialueella tai 100 metrin etäisyydellä vesistöstä kirjoittamalla hakukenttään kiinteistön osoitteen.

Jätevesijärjestelmäni vaatii uudistamista - mitä teen nyt?

1. Tee selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä sekä hanki käyttö- ja huolto-ohjeet järjestelmälle. Pidä päiväkirjaa järjestelmän käytöstä ja hoidosta. Selvityksen avulla kartoitetaan järjestelmän uusimisen tarve ja toimenpiteet.

2. Selvitä mahdollisuus liittyä kunnalliseen jätevesihuoltoon tai yhteisiin jätevesiratkaisuihin. Rakennusmestari neuvoo viemäriliittymistä.

3. Jos tätä mahdollisuutta ei ole, ota yhteys jätevesisuunnittelijaan. Laadi suunnitelma järjestelmän uudistamisesta yhdessä jätevesisuunnittelijan kanssa.

5. Hae suunnitellulle ratkaisulle toimenpidelupa seudullisesta rakennusvalvonnasta (Forssa) 

6. Uudista järjestelmä. Pohjavesi- ja ranta-alueilla uudistaminen tulee toteuttaa heti ja muilla alueilla kiinteistönomistajan valitsemana ajankohtana, viimeistään muun luvanvaraisen remontin yhteydessä. Vialliset tai ympäristön pilaantumista aiheuttava järjestelmät on uusittava välittömästi!

7. Käytä järjestelmää valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Suorita ohjeiden mukaiset tarkastukset ja huollot – tilaa palvelu tarvittaessa ammattilaiselta.

Lue lisää:

 

Jaa sisältö

Sponsorointimallit yrityksille

 

Matti Saarenmaa
Rakennusmestari
puh. 050 302 5333
matti.saarenmaa(at)humppila.fi

 
x