Vesi- ja jätevesihuolto

Vesihuolto

Puhtaan veden liittymät ja käyttövesi
Humppilan Vesihuolto Oy
Kennintie 5, 31640 Humppila
palaute@humppilanvesi.fi
https://www.humppilanvesi.fi/

Puhelimet:

Mika Syrjälä
hallinto
puh. 040 736 8885

Kalle Aalto
putki- ja verkostotyöt
puh. 050 570 6460

Reija Kaario
laskutus, talousasiat
puh. 050 338 0223

päivystys iltaisin ja viikonloppuisin
puh. 050 407 5004

Voimassaolevat taksat

Jätevesilaskutus

Humppilan Vesihuolto Oy laskuttaa oman laskutuksensa yhteydessä Humppilan kunnan puolesta jäteveteen liittyvät maksut (perusmaksu, käyttömaksu) kunnalta saadun ohjeistuksen mukaisesti, ja tilittää jätevesimaksut bruttona kunnalle. 

Itse jätevesiliittymiin liittyvät asiat tulee hoitaa suoraan Humppilan kunnan teknisen toimen kanssa


Viemärilaitos

Jäteveden puhdistus, pumppaamot ja jätevesiverkko

Puhelimet:
jätevesitaksa

Humppilan kunnan jätevesitaksa 1.6.2023 alkaen (pdf)


Voit täyttää sähköisen hakemuksen valitsemalla oikean hakemuksen:

Tarvittaessa pystyt tulostamaan hakemuksen lopussa olevasta kohdasta "Lataa PDF-muodossa".

Vanhat lomakkeet:

Mikäli kiinteistö sijaitsee jätevesiverkoston toiminta-alueella, kiinteistö on ensisijaisesti liitettävä jätevesiviemäriin. Kiinteistöllä, jota ei ole liitetty viemäriverkostoon, on oltava jätevesijärjestelmästä selvitys. Selvityksen perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille.

Lue lisää: Humppilan kunnan ohje talousjätevesien käsittelystä ja jätevesiverkostoon liittymisestä taajama- ja haja-asutusalueella (pdf)

Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta saat lisätietoa kiinteistön jätevesien käsittelystä.

 

Lisätietoja

Rakennusmestari