aa
 
 

Vesi- ja jätevesihuolto


 

Vesihuolto

Puhtaan veden liittymät ja käyttövesi
Humppilan Vesihuolto Oy
Yritystie 2, 31640 Humppila
palaute@humppilanvesi.fi

https://www.humppilanvesi.fi/

Puhelimet:

Mika Syrjälä
hallinto
puh. 040 736 8885

Kalle Aalto
putki- ja verkostotyöt
puh. 050 570 6460

Reija Kaario
laskutus, talousasiat
puh. 050 338 0223

päivystys iltaisin ja viikonloppuisin
puh. 050 407 5004

VOIMASSAOLEVAT TAKSAT

https://www.humppilanvesi.fi/hinnasto

Humppilan Vesihuolto Oy laskuttaa oman laskutuksensa yhteydessä Humppilan kunnan puolesta jäteveteen liittyvät maksut (perusmaksu, käyttömaksu) kunnalta saadun ohjeistuksen mukaisesti, ja tilittää jätevesimaksut bruttona kunnalle. Itse jätevesiliittymiin liittyvät asiat tulee hoitaa suoraan Humppilan kunnan teknisen toimen kanssa


Viemärilaitos

Jäteveden puhdistus, pumppaamot ja jätevesiverkko

Puhelimet:


VOIMASSAOLEVAT TAKSAT

Jätevesitaksa Kvalt 4.6.2020 § 17: 

LIITTYMISMAKSUTAULUKKO (pdf)  5.6.2020 alkaen 

KÄYTTÖMAKSU on 1.9.2020 alkaen 2,41 euroa / m³ alv 0% (2,99 euroa / m³ sis. ALV 24 %) kultakin kiinteistön käyttämältä vesikuutiometriltä.


LOMAKKEET:

Mikäli kiinteistö sijaitsee jätevesiverkoston toiminta-alueella, kiinteistö on ensisijaisesti liitettävä jätevesiviemäriin. Kiinteistöllä, jota ei ole liitetty viemäriverkostoon, on oltava jätevesijärjestelmästä selvitys. Selvityksen perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille.

Lue lisää: Humppilan kunnan ohje talousjätevesien käsittelystä ja jätevesiverkostoon liittymisestä taajama- ja haja-asutusalueella

Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta saat lisätietoa kiinteistön jätevesien käsittelystä.

 

Lisätietoja: Rakennusmestari