sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
Ilmakuva Humppilasta
 

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta pyrkii palvelemaan asiakkaitaan ohjaamalla ja neuvomalla rakentamiseen liittyvissä lupa-asioissa. Rakennusten ja rakennetun ympäristön laatua pyritään parantamaan sekä lisäämään turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Humppilan kunnan rakennusvalvonta on siirtynyt osaksi Forssan kaupungin, Jokioisten kunnan, Tammelan kunnan ja Ypäjän kunnan yhteistä seudullista rakennusvalvontaa. Yhteistyöllä on tarkoitus antaa seutukunnan asukkaille ja toimijoille tasapuolisesti samanlaista ohjausta, neuvontaa ja lupatulkintaa sekä pyritään turvaamaan kokoaikainen palvelu koko seutukunnalle.

Rakennusvalvonnan toimipiste sijaitsee Forssan kaupungintalolla (Turuntie 18, 30100 Forssa). Rakennustarkastajan kanssa voit sopia tapaamisesta myös Humppilan kunnanvirastolla. Humppilan kunnan rakennustarkastajana toimii Raimo Huotelin.

Rakennustarkastaja myöntää kaikki rakentamiseen liittyvät luvat. Myös maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät katselmukset ja tarkastukset ovat rakennustarkastajan tehtäviä.

Rakentamisen luvat

Rakennustyön luvanvaraisuudesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä kunnan rakennusjärjestyksessä. Yleensä kaikkiin rakennustoimenpiteisiin tarvitaan lupa. Rakentamiseen tarvittavaa lupaa haetaan kirjallisesti rakennustarkastajalta. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Lupahakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen rakennustöihin ryhtymistä. Kaikissa lupa-asioissa kannattaa ensin neuvotella rakennustarkastajan kanssa.

Rakennuslupa

Tarvitaan rakennuksen rakentamiseen. laajentamiseen ja peruskorjaukseen.

Toimenpidelupa

Tarvitaan jätevesi- ja maaalämpöjärjestelmän rakentamiseen ja sellaisille rakennelmille, laitoksille ja toimenpiteille, joita ei pidetä uutena rakennuksena tai rakennuksen laajennuksena. Katso rakennusjärjestyksen kohta 2.2.

Toimenpideilmoitus (kirjallinen)

Tehdään vähäisen rakentamisen tai muun vähäisen toimenpiteen toteuttamisesta. Katso rakennusjärjestyksen kohta 2.2.

Rakennuksen purkamislupa

Tarvitaan rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueella.

Rakennuksen purkamisilmoitus

Tarvitaan rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella.

Maisematyölupa

Tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen (nk. tukkipuut) ja muihin näihin rinnastettaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella.

Poikkeamislupa

Tarvitaan kaavamääräyksistä poikkeamiseen ja ranta-alueilla (200 m rannasta) uuden rakennuspaikan muodostamiseen sekä rakennusten vähäistä suurempaan laajentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu

Tarvitaan kaavoittamattomilla alueilla, jos rakentaminen aiheuttaa infrastruktuurin rakentamistarvetta (kadut, vesi, viemäri, valaistus jne.) tai rakentaminen voi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

 

Jaa sisältö

 

Raimo Huotelin
Rakennustarkastaja
puh. 03 4141 5325
raimo.huotelin(at)forssa.fi

 
x