aa
 
 

Yksityistiet


 
 
 

 


Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien kunnossapitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.  Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä. Vuonna 2020 yksityistieavustuksiin on varattu rahaa 15 000 euroa.


Yksityistieavustusten erityiset ehdot vuodelle 2020

Yksityistielain 84 § mukaisesti kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista. 

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on, että 

 Avustusta on mahdollista saada tien kunnossapitoon.

Avusta ei makseta, mikäli avustuksen myöntämisen edellytykset eivät täyty. Avustusta maksetaan enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista.

 Hakemukseen liitetään

 

Erityisesti tuettavia kohteita ovat

 

 Avustusten jakoperusteena ovat

 

Tiekunnat luokitellaan kolmeen tieluokkaan 1-3 seuraavasti:

 1-luokka:

 

2-luokka:

 

3-luokka:


AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Hakuaika päättyy ti 31.3.2020 klo 15.

Hakemukset liitteineen toimitetaan os. Humppilan kunta, Tekninen osasto, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai kirjaamo@humppila.fi.

TULOSTA TÄSTÄ Yksityistieavustuksen hakemuslomake (pdf) lomakkeita on saatavilla myös kunnanvirastolta


YKSITYISTEIDEN TIEKUNNILLA ILMOITUSVELVOLLISUUS

2019 voimaan astunut yksityistielaki velvoittaa yksityisteiden tiekunnat ilmoittamaan vastuuhenkilön tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot kansalliseen tie- ja katuverkoston tietojärjestelmään (Digiroad).

Yksityistierekisteriin tiedot voi toimittaa lomakkeella: www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot.

Yksityistierekisteri https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/palveluiden-kayttoohjeet/kiinteistotietopalvelu/yksityistiet

Diroadiin tiedot voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@digiroad.fi tai https://vayla.fi/yksityistiet 

Lain edellyttämät tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot (painorajoitukset, ajokiellot ym.) löytyvät Liikenneviraston sivuilta: www.liikennevirasto.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin

Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta. Yksityisteille ei ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt. Tietojen toimittaminen on edellytyksenä kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle.

 

Yksityistien parantamisen avustaminen 

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta tienpitoon. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää se toimivaltainen ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.                                                                              

lisätietoja valtionavustuksesta:

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yksityisteiden-parantamisen-avustaminen