aa
 
 

Yksityistiet


 
 
 

 


Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien kunnossapitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.  Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä. Vuonna 2020 yksityistieavustuksiin on varattu rahaa 15 000 euroa.


Yksityistieavustusten erityiset ehdot vuodelle 2020

Yksityistielain 84 § mukaisesti kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista. 

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on, että 

 Avustusta on mahdollista saada tien kunnossapitoon.

Avusta ei makseta, mikäli avustuksen myöntämisen edellytykset eivät täyty. Avustusta maksetaan enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista.

 Hakemukseen liitetään

 

Erityisesti tuettavia kohteita ovat

 

 Avustusten jakoperusteena ovat

 

Tiekunnat luokitellaan kolmeen tieluokkaan 1-3 seuraavasti:

 1-luokka:

 2-luokka:

 3-luokka:


AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Hakuaika päättyy ti 31.3.2020 klo 15.

Hakemukset liitteineen toimitetaan os. Humppilan kunta, Tekninen osasto, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai kirjaamo@humppila.fi.

TULOSTA TÄSTÄ Yksityistieavustuksen hakemuslomake (pdf) lomakkeita on saatavilla myös kunnanvirastolta

Lue alta ilmoittamisohjeet Maanmittauslaitokselle ja Digiroadiin!


YKSITYISTEIDEN TIEKUNNILLA ILMOITUSVELVOLLISUUS

2019 voimaan astunut yksityistielaki velvoittaa yksityisteiden tiekunnat ilmoittamaan vastuuhenkilön tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot kansalliseen tie- ja katuverkoston tietojärjestelmään (Digiroad).

Yksityistierekisteriin tiedot voi toimittaa lomakkeella: www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot.

Yksityistierekisteri https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/palveluiden-kayttoohjeet/kiinteistotietopalvelu/yksityistiet


Yksityistielain (560/2018) mukainen yksityisteiden ilmoituspalvelu VYYTI aukesi viime viikolla. Yksityistielain mukaan yksityistiekunnilla on ollut vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot Väylän Digiroad-järjestelmään. Selainpohjainen VYYTI on osa Väylän Digiroad järjestelmää, eli Vyytiin tehdyt yksityistieilmoitukset tulevat osaksi Digiroadia. Tiekunnan ja yksityisteiden ilmoittaminen Digiroadiin on edellytys kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle.

Yksityisteiden tiedot tulevat Digiroad-järjestelmään ainoastaan tiekuntien ilmoitusten kautta. Lähtökohtaisesti yksityisteille ei ole aineistossa ilmoitettu mitään tietoja, jos tiekunta ei itse ole sitä aiemmin tehnyt. Yksityisteille ilmoitettuja tietoja käyttävät Digiroadin avointa dataa hyödyntävät yritykset, kuten navigaattorivalmistajat, pelastusviranomaiset ja metsäteollisuus.

Vyyti-palvelu löytyy tästä linkistä: https://julkinen.vayla.fi/yksityistie/ (linkki)

 

Yksityistien parantamisen avustaminen 

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta tienpitoon. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää se toimivaltainen ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.                                                                              

lisätietoja valtionavustuksesta:

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yksityisteiden-parantamisen-avustaminen