Yksityistiet


Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien kunnossapitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.  Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä. 

Yksityistieavustusten erityiset ehdot 

Yksityistielain 84 § mukaisesti kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista. 

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on, että 

 Avustusta on mahdollista saada tien kunnossapitoon.

Avustusta ei makseta, mikäli avustuksen myöntämisen edellytykset eivät täyty. Avustusta maksetaan enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista.

Hakemukseen liitetään tienhoitokunnan tilinpäätös ja toimenpidesuunnitelma 

Erityisesti tuettavia kohteita ovat

 Avustusten jakoperusteena ovat

Tiekunnat luokitellaan kolmeen tieluokkaan 1-3 seuraavasti:

1-luokka:

2-luokka:

3-luokka:


AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Vuoden 2021 yksityistieavustusten hakeminen on päättynyt ke 31.3.2021 klo 15.  

Hakuohjeet ja hakemuskaavake saatavilla myös Humppilan kunnanvirastolta. Hakemukset liitteineen toimitetaan os. Humppilan kunta, Tekninen osasto, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai kirjaamo@humppila.fi.

Huomioittehan alla olevat, avustuksen maksua varten vaadittavat ilmoitusvelvollisuudet! Liitteet tulee myös toimittaa hakemuksen mukana, muuten avustuksen myöntäminen viivästyy tai avustusta ei myönnetä lainkaan.


Yksityisteiden tiekunnilla on ilmoitusvelvollisuus

2019 voimaan astunut yksityistielaki (560/2018) velvoittaa yksityisteiden tiekunnat ilmoittamaan vastuuhenkilön tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot kansalliseen tie- ja katuverkoston tietojärjestelmään (Digiroad). 

Maanmittauslaitos

Yksityistierekisteriin tiedot tulee päivittää Maanmittauslaitoksen ylläpitämään yksityistierekisteriin. Tiekunnan ja yksityisteiden ilmoittaminen Maanmittauslaitokselle on edellytys kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle. Tiedot päivittyvät rekisteriin 1-2 viikon sisällä. 

Rekisteriin tulee ilmoittaa:

 Yksityistietiedot ilmoitetaan Maanmittauslaitokselle selainpohjaisella palvelulla:

Digiroad-järjestelmä

Yksityistiekunnilla on velvollisuus toimittaa tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot Väylän Digiroad-järjestelmään. Tiekunnan toimitettavat tiedot:

Digiroadiin tulee ilmoittaa vain kunnan suostumuksella asetettuja liikennemerkkejä. Lähtökohtaisesti yksityisteille ei ole aineistossa ilmoitettu mitään tietoja, jos tiekunta ei itse ole sitä aiemmin tehnyt. Yksityisteille ilmoitettuja tietoja käyttävät Digiroadin avointa dataa hyödyntävät yritykset, kuten navigaattorivalmistajat, pelastusviranomaiset ja metsäteollisuus.

Vaikka tiekunnan tiellä ei olisi rajoituksia tai kieltoja, tiedot tulee silti ilmoittaa yksityistieavustusten hakemisen yhteydessä. Katso lisätietoa Ohjeet tietojen ilmoittamiseen-kohdasta: Tiekunnan teillä ei ole rajoituksia. Toimitetuista tiedoista saat tositeliitteen sähköpostiin. 

Tiekunnan ja yksityisteiden ilmoittaminen Digiroadiin on edellytys kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle. Tiedot tulee päivittää vuosittain tai tarvittaessa useammin. Ilmoitetut tiedot päivittyvät noin parin viikon viiveellä riippuen käsittelyjonon pituudesta. 

Yksityistietiedot ilmoitetaan Digiroadiin Väylän selainpohjaisella VYYTI-palvelulla: https://julkinen.vayla.fi/yksityistie/ 

 

Yksityistien parantamisen avustaminen 

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta tienpitoon. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää se toimivaltainen ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.

lisätietoja valtionavustuksesta: