sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
Ilmakuva Humppilasta
 

Yksityistiet

Yksityistiet

Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien kunnossapitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.  Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Avustusten hakeminen

Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa yksityistieavustukset haettavaksi siten, että hakuaika päättyy tiistaina 30.4.2024 klo 15.00.

Hakuohjeet ja hakemuskaavake saatavilla myös Humppilan kunnanvirastolta. Hakemukset liitteineen toimitetaan os. Humppilan kunta, Tekninen osasto, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai kirjaamo@humppila.fi.

Huomioittehan alla olevat avustuksen maksua varten vaadittavat ilmoitusvelvollisuudet! 

Yksityistieavustus hakemukset liitteineen on toimitettava määräajassa.

Yksityisteiden tiekunnilla on ilmoitusvelvollisuus

2019 voimaan astunut yksityistielaki (560/2018) velvoittaa yksityisteiden tiekunnat ilmoittamaan vastuuhenkilön tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot kansalliseen tie- ja katuverkoston tietojärjestelmään (Digiroad). 

Maanmittauslaitos

Yksityistierekisteriin tiedot tulee päivittää Maanmittauslaitoksen ylläpitämään yksityistierekisteriin. Tiekunnan ja yksityisteiden ilmoittaminen Maanmittauslaitokselle on edellytys kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle. Tiedot päivittyvät rekisteriin 1-2 viikon sisällä. 

Rekisteriin tulee ilmoittaa:

 • Tiekunnan virallinen nimi
 • Kunta, jossa tie tai sen osa sijaitsee
 • Tiekunnan hallinnoiman tien nimi. Jos tiekuntaan kuuluu useita teitä, riittää, kun mainitset yhden tiekunnan hallinnoiman tien nimen.
 • Käyttöoikeusyksikön numero. Numero on muotoa 000-VVVV-KXXXX, esimerkiksi 000-2007-K1435.
 • Kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus: Yhden tien varrella olevan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus.
 • Tiekunnan kokouksen päivämäärä, jossa yhteyshenkilö valittu.
 • Yhteyshenkilö: toimitsijamiehen tai hoitokunnan puheenjohtajan nimi, osoite ja sähköpostiosoite

Yksityistietiedot ilmoitetaan Maanmittauslaitokselle selainpohjaisella palvelulla.

Digiroad-järjestelmä

Yksityistiekunnilla on velvollisuus toimittaa tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot Väylän Digiroad-järjestelmään. Tiekunnan toimitettavat tiedot:

 • Painorajoitukset
 • Ajokiellot ja tien käytön rajoitukset (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty)
 • Ajoesteet tai muut tien käyttöä rajoittavat liikenteenohjauslaitteet ja rakennelmat (puomit jne)
 • Liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet (tontille ajo sallittu jne.).
 • Tiekunta voi halutessaan toimittaa myös tien nopeusrajoituksen, joka parantaa navigaattorien oikeaa toimintaa ja voi mm. vähentää ylimääräistä tien käyttöä.
 • Lisäksi tiekunta voi halutessaan toimittaa esimerkiksi muita liikennemerkkejä ja tilapäisesti voimassa olevat tai esimerkiksi vuosittain tiettyyn vuodenaikaan toistuvat rajoitukset ja kiellot. Tähän luokkaan kuuluvat mm. toistuvat kelirikot. Kuitenkaan lyhytaikaisia, esimerkiksi tietyön aiheuttamia rajoituksia tai kieltoja ei tule ilmoittaa.

Digiroadiin tulee ilmoittaa vain kunnan suostumuksella asetettuja liikennemerkkejä. Lähtökohtaisesti yksityisteille ei ole aineistossa ilmoitettu mitään tietoja, jos tiekunta ei itse ole sitä aiemmin tehnyt. Yksityisteille ilmoitettuja tietoja käyttävät Digiroadin avointa dataa hyödyntävät yritykset, kuten navigaattorivalmistajat, pelastusviranomaiset ja metsäteollisuus.

Vaikka tiekunnan tiellä ei olisi rajoituksia tai kieltoja, tiedot tulee silti ilmoittaa yksityistieavustusten hakemisen yhteydessä. Katso lisätietoa Ohjeet tietojen ilmoittamiseen-kohdasta: Tiekunnan teillä ei ole rajoituksia. Toimitetuista tiedoista saat tositeliitteen sähköpostiin. 

Tiekunnan ja yksityisteiden ilmoittaminen Digiroadiin on edellytys kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle. Tiedot tulee päivittää vuosittain tai tarvittaessa useammin. Ilmoitetut tiedot päivittyvät noin parin viikon viiveellä riippuen käsittelyjonon pituudesta.

Yksityistietiedot ilmoitetaan Digiroadiin Väylän selainpohjaisella VYYTI-palvelulla.

Yksityistien parantamisen avustaminen

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta tienpitoon. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää se toimivaltainen ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.

 

Jaa sisältö

Sponsorointimallit yrityksille

 

Mari Honkonen
Tekninen johtaja
puh. 050 364 8702
mari.honkonen(at)humppila.fi

Jaana Kannisto
Hallintosihteeri
puh. 044 706 4437
jaana.kannisto(at)humppila.fi

 
x