Liikkuminen ja liikenneturvallisuus

Turvallisen liikkumisen edellytysten parantaminen on osa kuntien perustehtävää eli asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. Kullakin toimialalla on omat tehtävänsä ja mahdollisuutensa edistää kuntalaisten sekä kunnassa työskentelevien tai asioivien turvallista liikkumista. Toisaalta myös eri toimialojen yhteistyö on tarpeen ja monen liikkumiseen liittyvän haasteen osalta luontevaa. Tavoitteena on tarjota jokaiselle kuntalaiselle edellytykset, osaaminen ja motivaatio tehdä vastuullisia ja turvallisuuteen tähtääviä liikkumisvalintoja.

Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö lisää asukkaiden hyvinvointia ja kunnan houkuttelevuutta asuinpaikkana. Teknisen toimen toteuttamien liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden lisäksi yhtä tärkeää on liikenneturvallisuusviestintä ja liikennekasvatus. Esimerkiksi varhaiskasvatuksella ja kouluilla on tärkeä asema lasten ja nuorten liikennekasvatustyössä. Sosiaali- ja terveydenhuolto voi puolestaan tarjota tietoa turvallisesta ja hyvinvointia edistävästä liikkumisesta. Maankäytön ratkaisuilla ja palveluverkon muutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia asukkaiden matkojen pituuksiin, eri kulkumuotojen suosioon ja liikkumisen turvallisuuteen.

Kuntien liikenneturvallisuustyötä ohjaa valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio: ”Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä”.

Liikenneturvallisuustyö Humppilassa

Kunnassa toimii poikkihallinnollinen liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävänä on edistää vastuullista ja turvallista liikkumista Humppilassa. Liikenneturvallisuusryhmässä on mukana mm. teknisen toimen, perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja nuorisotoimen edustajia sekä Liikenneturvan ja poliisin edustajat. Ryhmä on koottu siten, että sen kautta liikenneturvallisuustyö tavoittaa kaikkien ikä- ja liikkujaryhmien humppilalaiset.

Ryhmän tehtäviä:

Liikenneturvallisuuteen liittyvät palautteet ja aloitteet

Kunnan katuverkkoon ja liikenneturvallisuustyöhön liittyvät palautteet ja kehitysehdotukset:

kunta-ja-hallinto/asiointi-ja-lomakkeet/yhteydenotto/
tai neuvonta@humppila.fi

Maanteihin liittyvä palaute (Liikenteen asiakaspalvelu):

liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
0295 020 600 ma-pe klo 9-16 (pvm/mpm)

Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk):

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

Linkit

Turvallista ja viisasta liikkumista – liikenneturvallisuustyön Facebook-sivu
https://www.facebook.com/lituvili

Kanta-Hämeen liikenneturvallisuustyö
http://www.suunnitelma.info/kanta_hame/ 

Forssan seudun turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-257-794-8

Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön
https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/kuntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-liikenneturvallisuustyo-0 

Liikenneturva: ajankohtaista ja monipuolista liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen liittyvää tietoa, runsaasti materiaalia eri kohderyhmille
www.liikenneturva.fi

ELY-keskusten liikenneturvallisuussivut
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenneturvallisuus