• 507410128247.jpg
  • 509.jpg
 

Kunnan viheralueet ja metsät

Kunnan kiinteistöllä sijaitsevan puuston kaataminen

Kunnan kiinteistöillä olevan puuston harventaminen ja jatkokäyttö esimerkiksi polttopuukäyttöön asemakaava-alueella on mahdollista seuraavin ehdoin:

Teknisen osaston edustaja tekee aina tapauskohtaisen kokonaisharkinnan puuston harventamista koskien. Puiden harventamisessa ja kaatamisessa noudatetaan MRL:n ja MRA:n määräyksiä sekä asemakaavamääräyksiä. Tarvittaessa kunta hakee maisematyöluvan.

Mikäli puuston harvennuksen katsotaan saattavan aiheuttaa välitöntä haittaa tai vaaraa lupaa pyytävälle tai muille kiinteistönomistajille, voi tekninen osasto asettaa erityisiä vaatimuksia puunkaadon suorittavalle henkilölle.

Kuntalainen/kesäasukas on velvollinen huolehtimaan risujen ja oksien poiskeräämisestä ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Lisätietoja

Rakennusmestari