sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
Ilmakuva Humppilasta
 

Kunnan viheralueet ja metsät

Viheralueet ja metsät

Kunnan kiinteistöllä sijaitsevan puuston kaataminen

Kunnan kiinteistöillä olevan puuston harventaminen ja jatkokäyttö esimerkiksi polttopuukäyttöön asemakaava-alueella on mahdollista seuraavin ehdoin:

  • kiinteistönomistaja on kuntalainen tai kunnan kesäasukas ja puuston harventaminen koskee naapurikiinteistöä, jonka omistaa Humppilan kunta
  • harventamiseen pyydetään kirjallinen lupa tekniseltä osastolta
  • teknisen osaston edustaja merkitsee kunnan kiinteistöltä kaadettavat puut
  • kunnalle suoritetaan ennen puiden kaatamista maksuna 55 e/puu (puuston, joka ei ole tukki- tai kuitupuuta, harventamisen saa suorittaa veloituksetta)

Teknisen osaston edustaja tekee aina tapauskohtaisen kokonaisharkinnan puuston harventamista koskien. Puiden harventamisessa ja kaatamisessa noudatetaan MRL:n ja MRA:n määräyksiä sekä asemakaavamääräyksiä. Tarvittaessa kunta hakee maisematyöluvan.

Mikäli puuston harvennuksen katsotaan saattavan aiheuttaa välitöntä haittaa tai vaaraa lupaa pyytävälle tai muille kiinteistönomistajille, voi tekninen osasto asettaa erityisiä vaatimuksia puunkaadon suorittavalle henkilölle.

Kuntalainen/kesäasukas on velvollinen huolehtimaan risujen ja oksien poiskeräämisestä ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Viheralueet ja metsät

 

Jaa sisältö

Yhteystiedot

Antti Ahonen, vt. kunnanjohtaja
antti.ahonen@humppila.fi
p. 044 7064447

 

Matti Saarenmaa
Rakennusmestari
puh. 050 302 5333
matti.saarenmaa(at)humppila.fi

 
x