Ajoneuvosiirrot

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) ohjaa mm. hylättyjen ja kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämistä ja varastointia.

Kunta huolehtii näiden ajoneuvojen siirtämisestä hallitsemiltaan yleisiltä teiltä ja alueilta.

Ajoneuvo voidaan siirtää, jos

Hylätystä ajonevosta ilmoittaminen:

Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Mikäli ajoneuvoa ei ole poistettu tontilta kehotuksista huolimatta, voi kiinteistön haltija pyytää kuntaa toimittamaan siirron tekemällä virka-apupyynnön. Siirron pyytäjä on tällöin velvollinen korvaamaan siirtokustannukset.

Virka-apupyynnön voi tehdä kiinteistön omistaja/haltija, tämän edustaja tai isännöitsijä. Pyyntöä varten tiedossa on oltava ainakin ajoneuvon sijaintipaikan osoite sekä ajoneuvonmerkki ja ajoneuvolaji. 

 

Lisätietoja:

Rakennusmestari