aa
 
 

Ajankohtaiset kaavat


 

Ajankohtaiset kaavat

Valmistuneet kaavat:

Tuulivoimaosayleiskaava Humppila-Urjala

Päiväkodin asemakaava

Asumispalveluyksikön asemakaava


Valmisteilla olevat kaavat:

VT2 ja VT9 risteysalueen osayleiskaava (Puolimatkan osayleiskaava)

 

Lisätietoja: Rakennustarkastaja