Ajankohtaiset kaavat

Valmistuneet kaavat:

VT2 ja VT9 risteysalueen osayleiskaava (Puolimatkan osayleiskaava)

Tuulivoimaosayleiskaava Humppila-Urjala

Päiväkodin asemakaava

Asumispalveluyksikön asemakaava


Valmisteilla olevat kaavat:

Puolimatkan asemakaava

Humppilan kunnanhallitus on päättänyt asettaa julkisesti nähtäville Puolimatkan asemakaavaehdotuksen (Vt 2 ja Vt 9 risteysalue).
Asemakaavaehdotus on nähtävillä MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 31.5. – 2.7.2021 Humppilan kunnanvirastolla (Kisakuja 2, 31640 Humppila) aukioloaikoina sekä kunnan internetsivulla https://www.humppila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/ajankohtaiset-kaavat/.
Kunnan jäsenille sekä osallisille varataan tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa. Muistutukset tulee toimittaa Humppilan kunnanhallitukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteeseen kirjeitse Humppilan kunta, Kunnanhallitus, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@humppila.fi 2.7.2021 mennessä.
Lisätietoja tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 364 8702 tai mari.honkonen@humppila.fi. 

Asemakaavaluonnoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä MRL 63 § ja MRA 30 § mukaisesti 18.1. – 19.2.2021 Humppilan kunnanvirastolla (Kisakuja 2, 31640 Humppila) aukioloaikoina.

 

Lisätietoja

Tekninen johtaja