Ajankohtaiset kaavat

Valmistuneet kaavat:

Tuulivoimaosayleiskaava Humppila-Urjala

Päiväkodin asemakaava

Asumispalveluyksikön asemakaava


Valmisteilla olevat kaavat:

Puolimatkan asemakaava

Humppilan kunnanhallitus on päättänyt kuuluttaa Puolimatkan asemakaavoituksen vireille tulosta sekä asettaa Puolimatkan asemakaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville (Vt 2 ja Vt 9 risteysalue).
Asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä MRL 63 § ja MRA 30 § mukaisesti 18.1. – 19.2.2021 myös Humppilan kunnanvirastolla (Kisakuja 2, 31640 Humppila) aukioloaikoina.
Kunnan jäsenille sekä osallisille varataan tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa. Muistutukset tulee toimittaa Humppilan kunnanhallitukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteeseen kirjeitse Humppilan kunta, Kunnanhallitus, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@humppila.fi 19.2.2021 mennessä.
Lisätietoja tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 364 8702 tai mari.honkonen@humppila.fi.

VT2 ja VT9 risteysalueen osayleiskaava (Puolimatkan osayleiskaava)

Humppilan kunnanhallitus on päättänyt asettaa uudelleen julkisesti nähtäville Puolimatkan osayleiskaavaehdotuksen (Vt 2 ja Vt 9 risteysalue).
Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti 18.1. – 19.2.2021 myös Humppilan kunnanvirastolla (Kisakuja 2, 31640 Humppila) aukioloaikoina.
Kunnan jäsenille sekä osallisille varataan tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa. Muistutukset tulee toimittaa Humppilan kunnanhallitukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteeseen kirjeitse Humppilan kunta, Kunnanhallitus, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@humppila.fi 19.2.2021 mennessä.
Lisätietoja tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 364 8702 tai mari.honkonen@humppila.fi.

Puolimatkan aiemmin nähtävillä olleet asiakirjat:

 

Lisätietoja

Tekninen johtaja