aa
 
 

Jätehuolto ja nuohous


 

JÄTEHUOLTO

Jätelain (646/2011) mukaan jokaisen vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön on kuuluttava jätteenkuljetuksen piiriin. Jokaisella kiinteistöllä on oltava oma tai naapureiden kanssa yhteinen jäteastia, jonne kiinteistön jätteet voidaan laittaa.

Jokaisen asukkaan tulee itse tehdä sopimus oman jäteastian tyhjennyksistä alueella toimivan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Yrittäjä laskuttaa kiinteistöä yrittäjän ja kiinteistön tekemän sopimuksen mukaan.

Jätteenkuljetusyrittäjien yhteystiedot ja asiointi löytyvät mm. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n sivuilta.

Kuinka usein jäteastia tulee tyhjentää

Kiinteistön jäteastian tyhjennysväli on taajamassa 2 viikkoa ja haja-asutus alueella 4 viikkoa. Mikäli syntyvät biojätteet kompostoidaan, voidaan tyhjennysväliä pidentää hakemuksesta taajamassa 4 viikkoon ja haja-asutus alueella 8 viikkoon. Taajamassa kompostorin pitää olla lämpöeristetty. Tyhjennysvälin pidennyksen myöntää jätelautakunta.

Kenen pitää liittyä jätehuoltoon

Jätehuolto on ns. julkisoikeudellinen palvelu, eli kaikkien käytettävissä olevien kiinteistöjen on ilman erillistä päätöstä liityttävä ja tehtävä yrittäjän kanssa itse sopimus oman kiinteistön jätehuollosta. Kuljettajien perimä jäteastian tyhjennysmaksun suuruus on kuljettajan itse päätettävissä ja siinä voi olla vaihtelua.

Mitä jätehuolto maksaa

Oman jäteastian tyhjennysmaksun lisäksi asukkaan maksettavaksi tulee jätehuollon perusmaksu, jonka laskuttaa kuntien omistama jäteyhtiö (LHJ) kaikilta kiinteistöiltä.

Perusmaksulla katetaan kaikki kuntalaisille tarjottava palvelu (kierrätyspisteet, neuvonta, jäteasemat, lain vaatimien rekistereiden ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto kotitalouksilta, jätehuollon kehittäminen ja suunnittelu) sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Tyhjennysmaksua lukuun ottamatta asumisen jätehuoltoon liittyvät maksut ovat julkisia ja niiden suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen, eli jätelautakunta.

Poikkeukset

Jätehuoltoviranomainen voi jätelain (646/2011) 81§ mukaisesti hakemuksesta määrätä jätemaksun jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä silloin, kun jätemaksua voidaan pitää kohtuuttoman suurena tai pienenä, kun huomioidaan tuotetun jätteen määrä, jätehuollon palvelutaso ja jätteen käsittely tai kuljetus. Maksuperusteiden on aina oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Alhainen varustelutaso (esim. sähköjen puuttumien) ei ole riittävä peruste jätemaksun kohtuullistamiseksi.

Todistettavasti asuinkelvottoman kiinteistön jätemaksu voidaan poistaa hakemuksesta kokonaan. Hakemuksen liittenä tulee olla todisteet asuinkelvottomuudesta, esimerkiksi valokuvia rakennevaurioista.

 

Lisätietoja: Rakennusmestari

 

NUOHOUS

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit on nuohottu alueen pelastustoimen päättämällä tavalla eli piirinuohoojan toimesta (Pelastuslaki 379/2011 §13).

HUMPPILA - YPÄJÄ piirinuohooja:
Nuohoojamestari Heimo Marttinen
Ristonkuja 3 A 6
31640 Humppila 
050 527 8815 

Nuohouspalvelun lakimuutos Kanta-Hämeessä voimaan 1.7.2019 - lue lisää tästä


 

Koirankakat roskiin – ei kadulle!


Koirankakkaroskis on pientalon ulkoroskis, johon koiranulkoiluttajat ovat saaneet luvan pudottaa koirankakkapussin.

Mukana olevat roskikset tunnistaa tarrasta!