sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
Ilmakuva Humppilasta
 

Jätehuolto ja nuohous

Jätehuolto

Jätelain (646/2011) mukaan jokaisen vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön on kuuluttava jätteenkuljetuksen piiriin. Jokaisella kiinteistöllä on oltava oma tai naapureiden kanssa yhteinen jäteastia, jonne kiinteistön jätteet voidaan laittaa.

Jokaisen asukkaan tulee itse tehdä sopimus oman jäteastian tyhjennyksistä alueella toimivan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Yrittäjä laskuttaa kiinteistöä yrittäjän ja kiinteistön tekemän sopimuksen mukaan.

Kuinka usein jäteastia tulee tyhjentää

Kiinteistön jäteastian tyhjennysväli on taajamassa 2 viikkoa ja haja-asutus alueella 4 viikkoa. Mikäli syntyvät biojätteet kompostoidaan, voidaan tyhjennysväliä pidentää hakemuksesta sekä taajamassa että haja-asutus alueella 8 viikkoon. Taajamassa kompostorin pitää olla lämpöeristetty. Tyhjennysvälin pidennyksen myöntää jätelautakunta.

Kenen pitää liittyä jätehuoltoon

Jätehuolto on ns. julkisoikeudellinen palvelu, eli kaikkien käytettävissä olevien kiinteistöjen on ilman erillistä päätöstä liityttävä ja tehtävä yrittäjän kanssa itse sopimus oman kiinteistön jätehuollosta. Kuljettajien perimä jäteastian tyhjennysmaksun suuruus on kuljettajan itse päätettävissä ja siinä voi olla vaihtelua.

Mitä jätehuolto maksaa

Oman jäteastian tyhjennysmaksun lisäksi asukkaan maksettavaksi tulee jätehuollon perusmaksu, jonka laskuttaa kuntien omistama jäteyhtiö (LHJ) kaikilta kiinteistöiltä.

Perusmaksulla katetaan kaikki kuntalaisille tarjottava palvelu (kierrätyspisteet, neuvonta, jäteasemat, lain vaatimien rekistereiden ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto kotitalouksilta, jätehuollon kehittäminen ja suunnittelu) sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Tyhjennysmaksua lukuun ottamatta asumisen jätehuoltoon liittyvät maksut ovat julkisia ja niiden suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen, eli jätelautakunta.

Poikkeukset

Jätehuoltoviranomainen voi jätelain (646/2011) 81§ mukaisesti hakemuksesta määrätä jätemaksun jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä silloin, kun jätemaksua voidaan pitää kohtuuttoman suurena tai pienenä, kun huomioidaan tuotetun jätteen määrä, jätehuollon palvelutaso ja jätteen käsittely tai kuljetus. Maksuperusteiden on aina oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Alhainen varustelutaso (esim. sähköjen puuttumien) ei ole riittävä peruste jätemaksun kohtuullistamiseksi.

Todistettavasti asuinkelvottoman kiinteistön jätemaksu voidaan poistaa hakemuksesta kokonaan. Hakemuksen liittenä tulee olla todisteet asuinkelvottomuudesta, esimerkiksi valokuvia rakennevaurioista.

Nuohous

Lakimuutoksen myötä koko maassa on siirrytty nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuohouksen määrävälit. Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Nuohouksen hinnoittelu on vapautunut 1.7.2019 alkaen.

 

Jaa sisältö

 

Sponsorointimallit yrityksille

 

PL 62, 30101 Forssa
jatelautakunta(at)forssa.fi

 
x