aa
 
 

Yritystontit


  • b87a0118.jpg
  • vt2-vt9.jpg
 

Yritystontit

Humppila on yrittäjämyönteinen kunta, josta on hyvät kulkuyhteydet koko Suomeen. Yritystontteja löytyy erilaisin tarpeisiin.

Kauppilan teollisuusalue

Kauppilan teollisuusalue sijaitsee 2-tien varressa vastapäätä Humppilan Lasitehtaan aluetta.

Orro

Orron alueen yritystontit sijoittuvat 2-tien varteen Humppilan Lasitehtaan alueen viereen. 

VT2 ja VT9 risteysalue

Tulossa oleva yritysalue valtatien 9 ja valtatien 2 risteyksen eteläpuolelle. Alue liittyy etelässä Humppilan Lasitehtaan yritysalueeseen. Alue on tasaista peltoaukeaa, jolla pieniä peltosaarekkeita. Humppilan keskusta on noin 3 km etäisyydellä etelässä. Alue on pinta-alaltaan noin 57 ha. 

 

HUMPPILAN TEOLLISUUS- JA YRITYSTONTTIEN HINNAT 1.7.2019 ALKAEN


- tontti valtatien varressa    1,5 €/m2
- tontti muualla                       1€/m2
- lohkoamiskustannuksista vastaa ostaja