Rakennusvalvonnan arkistomateriaalin tilaus

Arkistossa säilytettävistä julkisista asiakirjoista voi tilata kopioita joko paperisina tulosteina tai sähköisesti skannattuna. Tilaus on maksullinen. Vanhojen asiakirjojen etsinnässä tarvitaan seuraavia tietoja:

Tilaukset oheisella tilauslomakkeella (docx), sähköpostitse jaana.kannisto@humppila.fi tai postitse Humppilan kunta, hallintosihteeri, Kisakuja 2, 31640 Humppila

Teknisen hallinnon asiakirjoista ja rekisteritiedoista annetuista otteista, jäljennöksistä ja kopioista perittävät maksut

Oikeaksi todistettu ote tai jäljennös:

Oikeaksi todistamaton kopio tai jäljennös

Toimitusmaksu 4,50 e/lähetys

Mikäli asiakirjapyyntö vaatii erityisiä toimenpiteitä, laskutetaan asiakkaalta tuntihintana 30 e/h. Edellä mainittuja maksuja voidaan kohtuullistaa tai korottaa siten, että perittävä maksu vastaa aiheutuneita todellisia kustannuksia.