Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Rakennuksiin liittyvät asiakirjat arkistoidaan arkistolain perusteella annettuja säilytysaikoja noudattaen. Asiakirjat ovat julkisia julkisuuslain perusteella.

Humppilan kunnan arkistossa säilytetään lupa-asiakirjoja ja lupapäätöksen yhteydessä syntyneitä muita liitteitä, piirustuksia sekä erityissuunnitelmia, sekä muita rakennustyön määräystenmukaisuuden toteamiseen tarvittavia selvityksiä.