Ajankohtaista

06.09.2023

Tekninen lautakunta 30.8.2023 päätökset


RAKENNUSLUPAHAKEMUS NURMIKUIVAAMO GFF FINLAND oy, 103-402-38-1GFF FINLAND Oy hakee rakennuslupaa 497m2 pressuhallin ja 315m2 katoksen rakentamiseksi      Tekninen lautakunta hyväksyi toimituskirjan ja aloitusluvan vakuusehdolla.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJA- JA MUUT KOKOUSKÄYTÄNNÖT Tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen läsnäolo- ja puheoikeudesta lautakunnan kokouksessa, sekä lautakunnan sihteeristä.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN 2.OSAVUOSlKATSAUS VUODELLE 2023             Tekninen lautakunta merkitsi tiedokseen talousarvion toteutumisen 2.vuosineljännekseltä 2023, sisältäen myös toimintakertomuksen.

VUODEN 2024 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2024-2026 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE                                                          Tekninen lautakunta merkitsi laadintaohjeen tiedokseen.

MAA-AINESLAIN MUKAISEN LUVAN MAISEMOINNIN HYVÄKSYMINEN JA VAKUUDEN VAPAUTTAMINEN / KIINTEISTÖ 103-402-4-99. Kiinteistöllä on Humppilan teknisen lautakunnan 21.2.2008 § 11 hyväksymä maa-ainestenottolupa, jonka lautakunta toteaa tulleen maisemoinnin hyväksynnän kautta suoritetuksi, ja maisemointia varten asetettu vakuus näinollen vapautetaan.

Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastus 4.9.2023