Ajankohtaista

25.05.2023

Teknisen lautakunnan päätökset 17.5.2023


LAUSUNNON ANTAMINEN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSELLE ILMATAR ENERGY OY:N AURINKOENERGIAHANKKEEN YVA-LAIN MUKAISEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARPEISTA                                                                                                         Ilmatar Energy Oy on pyytänyt Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöstä siitä, edellyttääkö yhtiön aurinkoenergiahanke ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista aurinkoenergian tuotantoalueen toteuttamisessa Loimaan kaupungin Korven alueelle, laajuudeltaan 170 hehtaaria.                                                                       Tekninen lautakunta antaa asiassa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle lausunnon, jossa se ehdottaa hankkeesta laadittavan laajemman ympäristövaikutusten arvioinnin.

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (527/2014) 118 §:n MUKAISEEN ILMOITUKSEEN MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA / VITIKAN URHEILUAUTOILIJAT RY                                                                                                    Vitikan Urheiluautoilijat ry on tehnyt Humppilan ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoituksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesti melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 17.6.2023 klo 7-19, reitillä Lasitehtaantie-Poittensuontie-Jokiniementie-Myllykulmantie.                                                                                  Tekninen lautakunta hyväksyi ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen ko. toiminnasta ja myönsi luvan päätösehdotuksen mukaisesti.

VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN VAPAUTUS VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ HUMPPILAN KUNNAN VIEMÄRILAITOKSEN JÄTEVESIVERKOSTOON / 103-402-3-87                    Kiinteistön, joka sijoittuu kunnan jätevesiverkoston alueelle, omistaja on hakenut vesihuoltolain mukaista vapautusta velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan viemärilaitoksen jätevesiverkostoon.                                                                       Tekninen lautakunta myönsi kiinteistölle 103-402-3-87 toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen jätevesiverkostoon liittymisestä ehdollisena.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN 1.OSAVUOSIKATSAUS VUODELLE 2023                     Tekninen lautakunta merkitsi tiedokseen talousarvion toteutumisen 1.vuosineljännekseltä 2023.

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2023                                          Hallintosäännön 25 § mukaisesti tekninen lautakunta käsittelee yksityistieavustukset, sekä päättää niistä vahvistetun talousarvion puitteissa. Yksityistieavustuksiin on varattu 15 000 euroa vuodelle 2023.                            Tekninen lautakunta päätti jatkaa hakuaikaa pe 9.6.2023 klo 15. asti, sekä huomioida jo aiemmassa haussa saapuneet hakemukset ilman uutta hakemusta.

KOSKIRANNANTIEN ALUEEN JÄTEVESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMISEN KILPAILUTUS                                                                                                              Koskirannantien -alueen jätevesihuoltoverkoston suunnittelu on valmistunut 10/2022. Tarjousasiakirjat tuotiin lautakuntaan oheismateriaalina.                  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

RAKENNUSVALVONNAN TAKSAN UUDISTAMINEN                                          Hallintosäännön 25 § mukaisesti tekninen lautakunta päättää toimialaansa koskevien taksojen perusteista, taksoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista. Nykyinen rakennusvalvonnan taksa on vuodelta 2019.                                        Tekninen lautakunta hyväksyi uuden rakennusvalvonnan taksan, mikä tulee voimaan 1.8.2023.

YLEISRADIO OY:n HAKEMUS NIITTYKUJAN SULKEMISEKSI 17.6.2023                   Yleisradio Oy hakee lupaa Niittykujan sulkemiseksi yleiseltä liikenteeltä 17.6.2023 Leikitään pikkukakkosta -tapahtuman vuoksi välillä Palosuontie/Niittykuja-Koivistontie/Niittykuja klo 12-19 väliseksi ajaksi.                                                     Tekninen lautakunta päätti rajoittaa Niittykujalla moottoriajoneuvojen kulkua yllämainittuna aikana tarkennetuin ehdoin.

Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastus 24.5.2023