Ajankohtaista

24.05.2023

Kunnanhallituksen kokouksen 15.5.2023 päätöstiedote


KUNNANHALLITUS MERKITSI TIEDOKSI 

 • vt. kunnanjohtajan selostuksen kuntakonserniin liittyvistä ajankohtaisista asioista. 
 • että KVTES:n III luvun 11 §:n mukaan henkilökohtaisen lisän maksamisperusteet määritellään paikallisesti ja niiden perusteet ja painoarvot voivat vaihdella eri yksiköissä.
 • kesänuorten ja kesäsomettajan valintatilanteen.
 • talousarvion toteutumisen 1. vuosineljännekseltä 2023.
 • saapuneet kirjeet.

KUNNANHALLITUS PÄÄTTI 

 • nimetä kuntalain 30 § mukaisen toimikunnan - luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuvan 7-jäsenisen vuosijuhlatoimikunnan - suunnittelemaan 7.12.2023 alkavan 150-vuotisjuhlavuoden toimintaa. Vuosijuhlatoimikunta on kunnan toimielin, jonka toimikausi alkaa 15.5.2023 ja päättyy 31.5.2025. Toimikunnan esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Toimikunnan ulkopuoliseksi sihteeriksi kutsutaan kulttuurikoordinaattorin sijainen. Toimikunnan jäsenten nimet toimitetaan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen, toimielin voi koostua valtuutetuista ja viranhaltijoista, ja näistä enemmistö on luottamushenkilöitä kunnanhallituksen pöydän ympäriltä, toimikunnan kokoonpano vastaa valtuuston ja hallituksen suhteellista jakaumaa.
 • hyväksyä seudun kehittämis- ja hankeyhteistyön sekä matkailun koordinaatio- ja neuvontapalveluiden järjestämistä koskevaan sopimukseen liittymisen. Lisäksi kunnanhallitus päätti hyväksyä Häme EU Office -yhteistyön osaksi FYK-yhteistyötä ja merkitä tiedoksi Häme EU Office       -sopimusehdotuksen, ja osaltaan hyväksyä FYK:in liittymisen sopimukseen. Kunnanhallitus myös valtuutti vt. kunnanjohtajan neuvottelemaan sekä sopimaan Hämeen liiton kanssa EU Office -yhteistyöstä ja EU-toimiston hyödyntämisestä, erityisesti Humppilan kunnan osalta ja Humppilan alueen ja yritysten hyväksi.
 • ottaa käyttöön Ritarikunta Humppila -kokonaisuuden ja brändin, eli Humppila - neljän ritarin koti     -kokonaisuuden ja että Ritarikunta Humppila -kokonaisuutta kehitetään osana Humppilan kunnan 150-vuotisjuhlakokonaisuutta, kuitenkin siten, että Ritarikunta Humppila -kokonaisuus vakiinnutetaan juhlavuoden jälkeen pysyväksi osaksi Humppilan kunnan myönteistä julkikuvaa. Ritarikunta-kokonaisuuden viestinnässä korostetaan tasa-arvoa, yhteiskuntarauhaa ja kaikkien suomalaisten yhteistä historiaa sekä sitä, että ritarit olivat tavallisia ihmisiä, tavallisia työtätekeviä suomalaisia.
 • että Humppilan kunta alkaa valmistella omaa ilmastosuunnitelmaa. Ilmastosuunnitelmaan haetaan 45 000 euron valtionapua. Suunnitelman laadinnassa tehdään yhteistyötä eri yhteistyökumppanien, kuten seudun muiden kuntien kanssa. Kunnanhallitus valtuutti vt. kunnanjohtajan vastuuhenkilöksi valtionapuhaun osalta.
 • hyväksyä Niinikosken sekä muiden allekirjoittajien oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä 6.3.2023 51 §, kumosi päätöksen ja päätti, että asia valmistellaan uudelleen.
 • hyväksyä osaltaan Kanta-Hämeen kuntien, Hämeen liiton ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen puitesopimuksen ja nimesi edustajat ja varahenkilöt seuraaviin foorumeihin: Strateginen foorumi: vt. kunnanjohtaja Antti Ahonen ja varalla hallintojohtaja Antti Jämsén, Hytefoorumi: sivistys- ja hyvinvointijohtaja Anssi Lepistö ja varalla hyvinvointikoordinaattori Anette Kuisma, Turvallisuusfoorumi: tekninen johtaja Mari Honkonen ja varalla rakennusmestari Matti Saarenmaa, Yhteisten palveluiden ja ennaltaehkäisyn työryhmien osalta vt. kunnanjohtaja ja toimialajohtajat keskustelevat valinnasta ja vt. kj nimeää niihin henkilöt. 
 • esittää hallituksen varajäseneksi Johanna Valtasta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallitukseen ja valitsi yhtiökokousedustajaksi vt. kunnanjohtaja Antti Ahosen.
 • yhdistysavustusten myöntämisestä.
 • että kiinteistökaupan esisopimus raukeaa Envor Group Oy:n kanssa koskien Puolimatkan alueella sijaitsevan Yli-Kauppilan kiinteistön määräalaa, koska yritys on ilmoittanut 10.5.2023, että osaltamme sopimus raukeaa ja haemme biokaasulaitokselle vaihtoehtoista sijoittumiskohdetta, totesi, että sopimusosapuolten sopimusvelvoitteet lakkaavat olemasta voimassa ja kunta hakee yritykselle vaihtoehtoista sijoittumiskohdetta.
 • että kunta ei käytä etuostolain mukaista etuosto-oikeutta todetun kiinteistökaupan osalta koskien kiinteistöä 103-402-5-132 Huukola I, 103-402-6-117 Pitkäkorpi sekä 103-403-5-92 Ojaranta. 
 • valita kutsuntalautakunnan jäseneksi Vesa-Pekka Hirviojan ja varajäseniksi Markku Niinisen ja Tanja Leinosen.
 • valita kolmanneksi 21.5.2023 seppeleen laskijaksi vanhusneuvoston puheenjohtajan.
    

Lisätiedot: 

Antti Ahonen
Vt. kunnanjohtaja
Puh. 044 706 4447
antti.ahonen@humppila.fi