Ajankohtaista

15.03.2023

Kunnanvaltuuston päätökset 8.3.2023


HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättää
 1.) valita hallintojohtajan virkaan YTM Antti Jämsénin,
 2.) vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4800 euroa,
 3.) valita Antti Jämsénin kieltäytymisen varalle TTM Mariikka Mertasen,
 4.) että virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja, että valitun tulee toimittaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot ennen viranhoidon aloittamista.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.