Ajankohtaista

13.03.2023

Eduskuntavaalit 2023 Humppilan kunnassa


 EDUSKUNTAVAALIT 2023 – HUMPPILA                                                           

Eduskuntavaalit 2023 toimitetaan sunnuntaina 2. päivänä huhtikuuta 2023.           Ennakkoäänestys toimitetaan 22.3.-28.3.2023. Eduskuntavaaleilla valitaan                   Suomen eduskuntaan 200 kansanedustajaa nelivuotiskaudeksi.

Vaalitoimitus vaalipäivänä 2.4.2023 alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä kunnan julkisten kuulutusten                       ilmoitustaululla, kunnan viraston pääoven vieressä. Ehdokaslistojen yhdistelmä         asetetaan nähtäväksi heti, kun se on toimitettu kuntaan.

VAALIMAINONTA

Eduskuntavaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kunnan hallinnassa tai määräämisvallassa olevilla alueilla keskiviikkona 15.3.2023. Vaalimainosten asettajien on poistettava mainoksensa neljän päivän kuluessa vaalin toimittamisesta, eli viimeistään 6.4.2023.

Vaalimainokset sijoitetaan Kisakatu 1:n vaalimainostelineeseen ehdokaslistojen          yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä luettuna vasemmalta oikealle siten, että    kullakin ehdokkaita asettaneella puolueella on yksi rinnakkainen vaalimainospaikka. Telineen taulupaikkaan sopivan taulun (taustapahvin es. kovalevy) koko tulee olla 80 x 120 cm. Mainosteline on yksipuolinen. 

ÄÄNESTYSALUE JA -PAIKKA

Humppilan kunnan äänestysalueena on koko kunta ja äänestyspaikkana toimii Kunnanvirasto, Kisakuja 2.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan 22.-28.3.2023. Ennakkoäänestyspaikkana Humppilan   kunnassa on Kirjasto, Iisakinkuja 3. Äänestyspaikka on avoinna ke-pe 11.00 – 18.00, la klo 11.00-15.00, su klo 12.00-16.00, ma-ti klo 11.00-18.00.

LAITOSÄÄNESTYS

Humppilassa ennakkoäänestyspaikaksi määrätty laitos on Attendo Ukko-Pekka.         Äänestys toimitetaan osastoilla, yhteisissä tiloissa ja tarvittaessa huoneissa.               Vaalitoimikunta tiedottaa äänestysajan alussa ennakkoäänestyksen yksityiskohdista.

KOTIÄÄNESTYS

Mikäli äänioikeutettu ei terveytensä vuoksi pääse äänestys- eikä ennakkoäänestys-   paikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, hän saa äänestää ennakolta kotonaan.       Kotiäänestys tapahtuu siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hen-     kilön kotikunnaksi. Humppilassa asuvan ja äänioikeusrekisteriin merkityn kotiäänestystä haluavan henkilön on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään maanantaina 20.3.2023 klo 15.00. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu kotiäänestykseen oikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kirjallisen lomakkeen kotiäänestystä varten saa kunnanvirastolta, Kisakuja 2, tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteeriltä puh. 044 706 4437 arkisin klo 9.00 – 15.00. Kotiäänestyksen haluaville ilmoitetaan äänestyksen ajankohta.

HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN

Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestäessään ennakkoäänestyksessä   tai vaalipäivänä. Äänestykseen tulee ottaa mukaan henkilöllisyystodistus, josta näkyy koko henkilötunnus. Myös ajokortti kelpaa. Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, saa poliisilta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Siihen tarvitaan kaksi valokuvaa. Todistus henkilöllisyydestä tulee ottaa mukaan äänestykseen.

Pyrimme äänestämään turvallisesti flunssakautena, joten toivomme äänestäjiltä       muiden huomioimista äänestyspaikalla, sekä noudattamaan yleisiä ja                           Oikeusministeriön antamia ohjeita.

    Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot:

  • käyntiosoite Kunnanvirasto, Kisakuja 2, Humppila
  • postiosoite Kisakuja 2, 31640 Humppila
  • puhelin 044-706 4437
  • sähköposti vaalit@humppila.fi
  • toimisto avoinna ma-pe 9-15, ja käynnistä pyydetään sopimaan etukäteen.

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana kolmantena työpäivänä klo 9-15 kunnan virastolla, Kisakuja 2

Humppila 9.3.2023 Keskusvaalilautakunta