Ajankohtaista

26.01.2023

Teknisen lautakunnan päätökset 18.1.2023


VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN VAPAUTUS VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ HUMPPILAN KUNNAN VIEMÄRILAITOKSEN JÄTEVESIVERKOSTOON / 103-402-3-53                                           Kiinteistön omistaja on hakenut vesihuoltolain mukaista vapautusta velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan jätevesiverkostoon.                                                                              Tekninen lautakunta myönsi kiinteistölle 103-402-3-53 toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan jätevesiverkostoon liittymisestä. Päätös on voimassa siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu; ja lautakunta päätti myös että liitettä ei julkisteta, perusteena laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24.1 § 31.

VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN VAPAUTUS VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ HUMPPILAN KUNNAN VIEMÄRILAITOKSEN JÄTEVESIVERKOSTOON / 103-402-3-141                                         Kiinteistön omistajat ovat hakeneet vesihuoltolain mukaista vapautusta velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan jätevesiverkostoon.                                                                    Tekninen lautakunta myönsi kiinteistölle 103-402-3-141 toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan jätevesiverkostoon liittymisestä. Päätös on voimassa siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu; ja lautakunta päätti myös että liitettä ei julkisteta, perusteena laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24.1 § 31.

VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN VAPAUTUS VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ HUMPPILAN KUNNAN VIEMÄRILAITOKSEN JÄTEVESIVERKOSTOON / 103-402-3-142                                         Kiinteistön omistaja on hakenut vesihuoltolain mukaista vapautusta velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan jätevesiverkostoon.                                                                              Tekninen lautakunta myönsi kiinteistölle 103-402-3-142 toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan jätevesiverkostoon liittymisestä. Päätös on voimassa siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu; ja lautakunta päätti myös että liitettä ei julkisteta, perusteena laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24.1 § 31.

VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN VAPAUTUS VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ HUMPPILAN KUNNAN VIEMÄRILAITOKSEN JÄTEVESIVERKOSTOON / 103-402-3-146                                         Kiinteistön omistaja on hakenut vesihuoltolain mukaista vapautusta velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan jätevesiverkostoon.                                                                               Tekninen lautakunta myönsi kiinteistölle 103-402-3-146 toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan jätevesiverkostoon liittymisestä. Päätös on voimassa siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu; ja lautakunta päätti myös että liitettä ei julkisteta, perusteena laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24.1 § 31.

KIINTEISTÖNHOITOSOPIMUKSEN KILPAILUTUS                                                                     Kunnan nykyinen kiinteistönhoitosopimus on kilpailutettu keväällä 2019. Tällöin Tekninen lautakunta on valinnut rakennusten ja rakennusten ulkoalueiden kunnossapitoon T:mi Huolto- ja Korjaus Tapio Jortikan, sekä viher-, leikki- ja muiden alueiden osalle Humppilan kiinteistöpalvelu Oy:n. Tekninen lautakunta päätti 17.11.2021 jatkaa T:mi Huolto- ja Korjaus Tapio Jortikan sopimusta optiovuosilla 2022-2024. Toimeksisaaja on 8.12.2022 ilmoittanut sopimuksen irtisanomisesta, minkä vuoksi sopimus tulee kilpailuttaa uudelleen.      Tekninen lautakunta päätti, että kiinteistönhoitosopimus kilpailutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistaan Humppilan kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivulla sekä julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai sähköisesti kirjaamo@humppila.fi 28.2.2023 klo 15.00 mennessä; sekä valtuutti teknisen johtajan tarvittaessa päivittämään tarjouspyyntöasiakirjoja.

KONSULTTI-, SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUSOPIMUKSEN KILPAILUTUS        Teknisen lautakunnan ja sen alaisuudessa toimivien viranhaltijoiden toiminnassaan tarvitsemien konsultti-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden yhtenäistämiseksi esitettiin palvelun kilpailuttamista, jolloin palvelun tilaaminen suoraan toimeksisaajalta lyhentäisi hankkeiden valmisteluun kuluvaa aikaa. Sopimusta olisi mahdollista hyödyntää myös kaavoituksen ja maankäytön suunnittelussa.                                                           Tekninen lautakunta päätti kilpailuttaa konsultti-, suunnittelu ja rakennuttamispalvelu-sopimuksen avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistaan Humppilan kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivulla sekä julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai sähköisesti kirjaamo@humppila.fi 28.2.2023 klo 15.00 mennessä. Hankinta on Lain julkisista hankinnoista 26 § EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.; sekä valtuutti teknisen johtajan tarvittaessa päivittämään tarjouspyyntöasiakirjoja.

VALTUUSTOALOITE KUNTOPORTAIDEN RAKENTAMISESTA HUMPPILAAN                Valtuutettu Vesa-Pekka Hirvioja (Kok.) on tehnyt kunnanvaltuuston kokouksessa 9.12.2020 § 45 valtuustoaloitteen 24.3.2021 kuntoportaiden rakentamisesta Humppilaan. Kunnanhallitus pyysi teknistä lautakuntaa perustamaan laajan edustuksen työryhmän selvittämään kuntoportaiden sijaintia ja hintaa, sekä yleistä kehityssuunnitelmaa harjun alueelle. Tekninen lautakunta perusti ko. työryhmän huhtikuussa 2021.                       Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle vastauksen valtuutettu Vesa-Pekka Hirviojan valtuustoaloitteeseen kuntoportaiden rakentamisesta, jossa mainitun laajan edustuksen työryhmän lisäksi on yleisölle annettu tilaisuus osallistua suunnitteluun. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 7.12.2022 investointirahoituksen Harjun kehittämisen hankkeeseen vuosille 2023-2024. Kuntoportaiden rakentamiseen ja laavun alueen kehittämiseen on haettu Aluehallintoviraston liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta.

UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN MAANTIEN 13577 TILAPÄISTÄ SULKEMISTA 17.6.2023                                                                                                      Uudenmaan Ely-keskus on lähettänyt lausuntopyynnön koskien Vitikan Urheiluautoilijat ry:n suunnittelemaa Humppila rallisprint-tapahtumaa ja siihen liittyen maantien tilapäistä sulkemista 17.6.2023 klo 9.00 – 20.00.                                                                                 Tekninen lautakunta antaa lausuntonaan Uudenmaan Ely-keskukselle, ettei sillä ole huomautetta-vaa koskien maantien 13577 tilapäistä sulkemista. Humppila rallisprint-tapahtumaa koskien lausutaan, vielä, että kaavateiden (Lasitehtaantie, Orrontie) sulkemiseen tulee hakea lupa Humppilan kunnan tekniseltä lautakunnalta. Jäsen Juha Laaksonen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi, jolloin varapuheenjohtajana toimi Reija Kaario.