Ajankohtaista

17.11.2022

Kunnanhallituksen päätökset 7.11.2022


TEKNISEN LAUTAKUNNAN MÄÄRÄRAHAN MUUTOSESITYS VUODELLE 2022 

Kunnanhallitus päätti, että
1.) investointien osalta kustannuspaikan 009201 Maa- ja kiinteistönhankinta tililtä 9100 Inv/Käyttöomaisuuden luovutukset ei siirretä kustannuspaikan 004209 Maa ja metsätilat tilille 3140 Muut myyntituotot 34 600 euroa,
2.) kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan vuoden 2022 talousarvioon tehtäväksi muutokset siten, että toimintatuottojen ja toimintakulujen muutosten vaikutus määrärahaan -136500 e. 

Kohdan 2.) muutokset voit lukea pöytäkirjasta

HUMPPILAN KUNNAN JÄTEVESITAKSAN PÄIVITTÄMINEN 

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen käsittelyyn, koska
1.) jätevesitaksan muutospäivämäärää ei mainita,
2.) hulevedet käsiteltävä omana pykälänään. 

LAUSUNTOPYYNTÖ LHKK:N TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt omistajakuntien lausuntoja koskien koulutuskuntayhtymän talousarviota 2023 ja taloussuunnitelmaehdotusta 2024-2025. 

Samalla on pyydetty lausuntoa myös strategialuonnoksesta. 

Kunnanhallitus totesi LHKK:n talousarvion 2023 ja toimintasuunnitelman 2024-2025 sekä strategialuonnoksen tiedoksi saaduksi. 

Humppilan kunta näkee perustetun säätiön (TA luku 9) hyvänä mahdollisuutena kehittää työllisyydenhoitoa Forssan seudulla, mutta painottaa että kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä tulisi suunnitella tiiviisti yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Lisäksi Humppilan kunta pitää tärkeänä, että säätiön toiminta ei saa vahingoittaa tai tuottaa epävarmuutta Humppilan kunnalta siirtyvien kuntouttavan työtoiminnan työntekijöiden työsuhteisiin hyvinvointialueella. 

Strategian osalta Humppilan kunta toivoo, että LHKK:n toiminta tulee tulevaisuudessa näkyvämmin esiin Humppilan kunnan toimintoja tukevana kumppanina. 

VINKKIPALKKIOMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO 

Kunnanhallitus päätti, että
1.) vinkkipalkkiomalli otetaan heti käyttöön Humppilan kunnassa,
2.) vinkkipalkkiohin varataan rahaa 7000 euroa vuodelle 2023,
3.) vinkkipalkkio maksetaan aikaisintaan 1.1.2023 muutoksenhakuajan vuoksi,
4.) vinkkipalkkion myöntää anomuksesta hallintojohtaja viranhaltijapäätöksellä,
5.) vinkkipalkkiomallin käyttöä kokeillaan vuoden 2023 ajan ja jatkoa tarkastellaan vuoden 2024 talousarvion valmistelun yhteydessä. 

Ohjeet vinkkipalkkion hakemiseen lisätään kunnan sivuille. 

HUMPPILAN KUNNAN OSALLISTUMINEN MUKAAN YLEN MILJOONA ROSKAPUSSIA         -KAMPANJAAN 

Yle järjestää vuoden 2023 keväällä Miljoona roskapussia -kampanjan, jonka tavoitteena on positiivisessa hengessä vähentää roskaamista, innostaa ihmiset keräämään roskia sekä lisätä tietoisuutta roskaamisen vaikutuksista. 

Kampanjan aloitus on huhtikuussa, jolloin lumen alta paljastuvat sinne talven aikana kertyneet roskat. Kampanja on käynnissä kahden kuukauden ajan huhtikuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin 2023. Kampanjaa markkinoidaan vahvasti Ylen eri kanavilla ja sen edistymistä seurataan. 

Ylen verkkosivuille perustetaan kampanjaa varten oma sivusto, johon ihmiset voivat itse käydä lisäämässä keräämiensä roskapussien määrän oman kaupunkinsa/ kuntansa kohdalle. Kerättyjen pussien määrä on näkyvissä reaaliaikaisesti. 

Kampanjaan on tähän mennessä ilmoittautunut mukaan jo 45 kaupunkia ja lisää on tulossa. 

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunta osallistuu mukaan Ylen Miljoona roskapussia -kampanjaan. 

PELTOJEN MAANVUOKRAUS 1.1.2023 LÄHTIEN

Humppilan kunta on vuokrannut peltoalueet, yhteensä 80,51 ha, joiden nykyisen vuokralaisen kanssa vuokra-aika on viisi vuotta ja se päättyy 31.12.2022. Tuleva vuokra-aika alkaa 1.1.2023 ja kestää viisi vuotta.

Kunnanhallitus päätti
 1.) ilmoittaa, että alueet, yhteensä 80,51 ha, ovat vuokrattavissa 1.1.2023 lähtien
 2.) pyytää vuokrauksesta kiinnostuneita toimittamaan tarjoukset kunnalle 27.11.2022 mennessä.

Vuokrattavat alueet on lueteltu pöytäkirjassa.

VT. KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saaduksi esitellyt asiat.

JÄSENEN JA VARAJÄSENEN ESITTÄMINEN LOUNAPLUSSA RY:N HALLITUKSEEN 

Kunnanhallitus päätti esittää LounaPlussa ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Tiia Kakkosta ja varajäseneksi Susanna Hokkasta.

VUODEN 2023 EDUSKUNTAVAALIT: ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 22.-28.3.2023 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 22.-25.3.2023 (neljä päivää keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 15.3.2023.

Kunnanhallitus päätti, että
1.) Humppilan kunnassa on yksi ennakkoäänestyspaikka ja että Humppilan kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Humppilan kunnan kirjasto, osoitteessa Iisakinkuja 3. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti ennakkoäänestysaikoina 22.-28.3.2023:
 - keskiviikko-perjantai klo 11-18
 - lauantai klo 11-15
 - sunnuntai klo 12-16
 - maanantai-tiistai klo 11-18,
2.) vuoden 2023 eduskuntavaalien varsinaisena äänestyspäivänä 2.4.2023 äänestysalueen 001, Humppilan kunta, äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto (Kisakuja 2, Humppila),
3.) laitosäänestys suoritetaan Attendon hoivakoti Ukko-Pekassa. 

HYVINVOINTIKOORDINAATTORIN TOIMEN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyä ja selvitetään mahdollisuutta hoitaa tehtävää yhdessä Jokioisten kunnan kanssa.

TILINKÄYTTÖOIKEUDET V. 2022 VS. HALLINTOJOHTAJALLE SEKÄ PÄÄKIRJANPITÄJÄLLE SEKÄ KUNNANJOHTAJAN TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN POISTO

Kunnanhallitus päätti
 1.) myöntää vs. hallintojohtaja Maija Siepille käyttöoikeudet kunnan tileihin ajalle 31.10.2022-31.01.2023,
 2.) poistaa eronneen kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen käyttöoikeudet kunnan kaikkiin tileihin,
 3.) myöntää pääkirjanpitäjä Sari Rannalle tilinkäyttöoikeudet kunnan kaikkiin tileihin.

VS. HALLINTOJOHTAJA MAIJA SIEPIN NIMENKIRJOITUSOIKEUS AJALLE 31.10.2022-31.01.2023

Kunnanhallitus myönsi Maija Siepille nimenkirjoitusoikeuden ajalle 31.10.2022-31.01.2023.

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KIINTEISTÖKAUPASSA / 103-402-6-424 KOULUMAA (R:NO 6:424) JA 103-402-38-1 TILOJEN RAKENNUSHAKA (R:NO 38:1)

Kunta pyrkii ensisijaisesti hankkimaan omistukseensa maata vapaaehtoisin kaupoin. Maata hankitaan erityisesti yleiskaavan mukaisilta asemakaavoitettavilta alueilta, mutta tarpeen mukaan myös muilta kunnan kannalta merkittäviltä alueilta.

Kunta voi myös tarvittaessa käyttää etuosto-oikeutta maanhankintaan. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa kahden osapuolen vastikkeellisessa kaupassa kohteena oleva kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta hinnasta.

Kunnan tulee ilmoittaa myyjälle, ostajalle ja kirjaamisviranomaiselle etuosto-oikeuden käyttämisestä kolmen kuukauden kuluessa kaupasta. Kunta voi ilmoittaa etukäteen kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, ettei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan. Muussa tapauksessa etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä ei ilmoiteta. Ilmoitus etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä sitoo kuntaa kahden vuoden ajan.

Kunnanhallitus päätti, että kunta ei käytä etuostolain mukaista etuostooikeutta kiinteistökaupassa.