Ajankohtaista

11.11.2022

Kunnanvaltuuston päätökset 2.11.2022


OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2022

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi saaduksi osavuosikatsauksen 1-6/2022 ja lähettää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2023

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto
 1.) kumoaa 10.11.2021 § 82 tekemänsä päätöksen vuoden 2023 tuloveroprosentista ja
 2.) vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 9,36 %.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2023

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seuraavasti: yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,30 %, vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentiksi 0,55 %, muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,30 %, rakentamattoman tontin veroprosentiksi 3,00 %, voimalaitosten veroprosentiksi 3,10 %, yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0 %.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ JA TUOTTAMISESTA VASTUUKUNTAMALLILLA

Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle, että se
 1.) kumoaa 21.9.2022 41§:n kohdan 2 päätöksen, ja
 2.) valitsee ympäristöterveysjaostoon jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto päätti valita ympäristöterveysjaoston jäseneksi Timo Nikkasen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markus Seurasen.

KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Valtuusto päätti
 1. valita kunnanjohtajan virkaan Antti Ahosen,
 2. valita kieltäytymisen tai muun esteen sattuessa varalle Juuso Alatalon,
 3. että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan,
 4. että viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa,
 5. että kunnanjohtajan kanssa tehdään kuntalain mukainen johtajasopimus.