Ajankohtaista

12.10.2022

Teknisen lautakunnan päätökset 28.9.2022


VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN VAPAUTUS VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ HUMPPILAN KUNNAN VIEMÄRILAITOKSEN JÄTEVESIVERKOSTOON / 103-402-3-23

Kiinteistön omistaja on hakenut vesihuoltolain mukaista vapautusta velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan jätevesiverkostoon. Kiinteistö 103-402-3-23 sijoittuu Humppilan kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle (hyv. 21.4.2010 § 24) ja haja-asutusalueelle. Kiinteistö sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella.
 
Tekninen lautakunta päätti myöntää kiinteistölle toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätöksen kokonaisuudessaan löydät pöytäkirjasta

PUOLIMATKAN ALUEEN KATUSUUNNITTELU

Puolimatkan alueen osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 46§/17.6.2021 ja asemakaava 89§/8.12.2021. Hankinta on Hankintalain 25 § 1. momentin 1-kohdan mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä kansallinen hankinta. Katusuunnitelman laatimisen vireilletulosta on kuulutettu, ja tekninen johtaja on valtuutettu kilpailuttamaan ko.alueen katusuunnittelu. 

Hankinta on kilpailutettu avoimella menettelyllä ja tarjouspyynnöstä on ilmoitettu Hilmassa sekä Humppilan kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivulla.
Ensimmäisessä vaiheessa lautakunta päätti jättää asian pöydälle.

Tekninen lautakunta 28.9.2022 päätti keskeyttää hankinnan perusteella, että hankintaa koskien saatiin vain kaksi tarjousta, joten ei saavutettu riittävää mahdollisuutta tehdä riittävää hintavertailua eri tarjoajien kesken, ja että hankinnan kohdetta ja hankinnan laajuutta on perusteltua tarkastella uudelleen nykyisessä markkinatilanteessa, ja palauttaa hankinnan takaisin valmisteluun. Päätöksen kokonaisuudessaan löydät pöytäkirjasta. 

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN KILPAILUTUS

Humppilan kunnan sähkönmyyntisopimus Energia Myynti Suomi Oy:n kanssa päättyy 31.12.2022. Humppilan kunnalla on yhteistyösopimus Veni Energia Oy:n kanssa, joka hoitaa kilpailutuksen. Sähkönmyyntitoimittaja on valittava ajanjaksolle 01.01.2023-31.12.2024. Tekninen lautakunta on valtuuttanut Veni Energia Oy:n toimimaan asiantuntijana energianhankinnassa, kaupankäynnissä, energiaseurannassa ja energialaskutuksessa määräajan. 

Humppilan kunta ja Kiinteistö Oy Humppilan Kauppakulma ovat VENI Energian toimesta pyytäneet tarjousta sähkönmyyntisopimuksesta.

Tekninen lautakunta on päättänyt valita sähköntoimittajaksi Helen Oy:n. Päätöksen kokonaisuudessaan löydät pöytäkirjasta

METSÄNHOITOSUUNNITELMAN 2021-2031 HYVÄKSYMINEN

Humppilan kunnan metsänhoitosuunnitelmaluonnos 2021-2030 on tehty yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Loimijoen kanssa, koskien Humppilan kunnan omistuksessa olevien metsänhoidolliselta kannalta merkittävimpien metsäalueiden hoitotoimenpiteitä. Tekninen lautakunta päättää valita hakkuiden toimeksisaajaksi Stora Enso Oyj:n.  Päätös kokonaisuudessaan löytyy pöytäkirjasta.
 

KIINTEISTÖN WENÄJÄN KARTANO 103-406-1-327 LIITTYMISSOPIMUS

Kiinteistö Wenäjän kartano on toimitettu liittymishakemukset viemärilaitoksen jätevesiverkostoon liittymiseksi. Liittymäkohta tuodaan viemärilaitoksen puolesta linjojen 1, 1.1. ja 1.2. risteyskohtaan. Liittymistaksan mukaan liittymismaksu hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Hallintosäännön 25 § mukaisesti tekninen lautakunta päättää hyväksyä muut kuin hinnaston mukaiset viemärilaitoksen liittymissopimukset. 

Tekninen lautakunta on päättänyt kiinteistön liittymismaksusta, sekä valtuuttanut rakennusmestarin allekirjoittamaan liittymissopimuksen kunnan puolesta. Pykälä kokonaisuudessaan nähtävissä pöytäkirjassa.                    
 

MUUT ASIAT

Pykälä kokonaisuudessaan nähtävissä pöytäkirjassa.