Ajankohtaista

30.09.2022

Kunnanvaltuuston päätökset 21.9.2022


YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ JA TUOTTAMISESTA VASTUUKUNTAMALLILLA

Kunnanvaltuusto päätti
 1.) hyväksyä yhteistoimintasopimuksen, ja
 2.) valita ympäristöterveysjaostoon jäseneksi Reija Kaarion ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Erkki Ojasen.

Yhteistoimintasopimuksen voit lukea pöytäkirjasta.

EEVASTIINA HEINÄSEN EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ

Kunnanvaltuusto päätti
 1.) myöntää Eevastiina Heinäselle hänen pyytämänsä eron luottamustehtävästä ja
 2.) nimetä Eeva Nurmen Eevastiina Heinäsen tilalle keskusvaalilautakunnan varajäseneksi.

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Valtuusto päätti valita elämänlaatulautakunnan varapuheenjohtajaksi Taru Kivisen (ent. Toukkari).

KIINTEISTÖN 103-403-2-228, OS. ASEMANTIE 6, OSTAMINEN YHDELLÄ EUROLLA

Valtuusto päätti hyväksyä 20 000 euron lisätalousarvion kiinteistön Ottila 103-403-2-228 rakennusten purkamisesta ja rakennuspaikan ympäristön saattamisesta MRL 166 §, 167 § ja 170 § mukaiseen kuntoon aiheutuviin kustannuksiin.
 
Kauppakirjaan kirjatun mukaisesti myyjä vastaa kaupan kohteelle aiheutuvasta vahingosta hallintaoikeuden siirtymispäivään asti.