Ajankohtaista

09.09.2022

Teknisen lautakunnan päätöksiä 31.8.2022


TEKNISEN LAUTAKUNNAN 2. OSAVUOSIKATSAUS VUODELLE 2022

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi teknisen lautakunnan 2. osavuosikatsauksen ja toteutumavertailun tammi-kesäkuulta 2022.

 

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUMAPYYNTÖ KOSKIEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ NRO H910/2022 TEHTYÄ VALITUSTA

Asia koskee valituslupahakemusta ja valitusta rakennuslupa-asiassa. Valituksenalainen päätös koskee Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 18.5.2022 päätöstä nro H910/2022. Asia liittyy Forssan seudullisen rakennusvalvonnan Humppilan kunnan vastuualueen rakennustarkastajan aloituskokouksen yhteydessä antamaan suostumukseen poiketa hyväksytyistä lupasuunnitelmista sekä Humppilan kunnan teknisen lautakunnan päätöstä 18.11.2020 § 170.

Tekninen lautakunta päätti esittää korkeimmalle hallinto-oikeudelle lausuman. Lausuman sekä päätöksen kokonaisuudessaan löydät pöytäkirjasta.

 

VASTINEEN ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE PMA-YHTYMÄ OY:N TEKEMÄSTÄ VALITUKSESTA

PMA-Yhtymä Oy on 9.9.2019 hakenut Humppilan suljetun teollisuuskaatopaikan tarkkailun lopettamista Etelä-Suomen aluehallintovirastolta, joka antoi asiassa päätöksen 6.4.2020. Aluehallintovirasto ratkaisi, että pintaveden tarkkailu voidaan lopettaa, mutta pohjaveden laadun tarkkailua on jatkettava. Päätös ei ollut kaikilta osin hakijan tavoitteiden mukainen. Hakija laittoi vireille 22.3.2021 uuden tarkkailun lopettamista koskevan hakemuksen, jossa perusteluja tarkkailun lopettamiseksi tarkasteltiin uudelleen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätöksellään 24.2.2022 hylkäsi PMA-Yhtymä Oy:n hakemuksen Humppilan suljetun teollisuuskaatopaikan pohjaveden laadun ja korkeuden sekä kaatopaikan sisäisen veden korkeuden tarkkailun lopettamiseksi. Päätöksessä kuitenkin hyväksyttiin lämpökestoisen koliformisten bakteerien analysoinnin poistaminen pohjavesitarkkailusta.

PMA-Yhtymä Oy on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Valittaja pyytää, että päätös kumotaan ja tarkkailun lopettamista koskeva hakemus hyväksytään. Tekninen lautakunta päätti antaa Vaasan hallinto-oikeudelle tehdystä valituksesta seuraavan vastineen: Tekninen lautakunta pyytää, että Vaasan hallinto-oikeus hylkää PMA-Yhtymä Oy:n valituksen.

 

JÄTEVESIPUMPPAAMOJEN JA -RUNKOLINJOJEN HÄIRIÖPÄIVYSTYSTYÖSOPIMUKSEN OPTIOKAUDEN 2023-2024 KÄYTTÄMINEN

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 141§/18.12.2018 valita vastaavaksi urakoitsijaksi T:mi Huolto ja Korjaus Tapio Jortikan. Nykyinen sopimus päättyy 31.12.2022 ja optiovuosilla jatkamisesta tilaajan tulee päättää viimeistään 31.10.2022. Tekninen lautakunta päätti käyttää sopimuksen mukaisen optiokauden 2023-2024 siten, että optiokausi päättyy 31.12.2024.

 

MUUT ASIAT

- keskusteltiin Koivistontien kunnostustarpeista mm. Kirkonkulman yhtenäiskoulun kohdalla

- keskusteltiin karttatietosovellusten tietojen päivittämisestä puuttuvien osoitteiden osalta

- keskusteltiin tienviittojen uusimisesta

- keskusteltiin puutarhajätteen paikan osoittamisesta kuntalaisille

- keskusteltiin nuorisotilan keittiön kunnostuksesta ja sen aikataulusta

- keskusteltiin kirkonkulman yhtenäiskoulun radonkaivoista ja mittauksista, onko tehty

- keskusteltiin ojien kasvustojen poistamisesta