Ajankohtaista

01.09.2022

Kunnanhallituksen päätökset 22.8.2022


KUNNANVALTUUSTON 29.6.2022 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Kunnanhallitus päätti todeta valtuuston kokouksen 29.6.2022 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon.

VT. KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT 

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saaduksi ajankohtaiset asiat. 

EEVASTIINA HEINÄSEN EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ

Eevastiina Heinänen (ent. Perälä) on lähettänyt 10.8.2022 eropyynnön Humppilan kunnan luottamustehtävästä paikkakunnalta muuton takia.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
 1.) se myöntää Eevastiina Heinäselle hänen pyytämänsä eron luottamustehtävästä ja
 2.) se nimeää henkilön Eevastiina Heinäsen tilalle keskusvaalilautakunnan varajäseneksi.

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ JA TUOTTAMISESTA VASTUUKUNTAMALLILLA

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy yhteistoimintasopimuksen.

Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee ympäristöterveysjaostoon jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Yhteistoimintasopimuksen voit lukea pöytäkirjasta.

EHDOTUS KIINTEISTÖ OY HUMPPILAN YRITYSTIE 4:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI

Jyri Sarkkinen on toiminut Kiinteistö Oy Humppilan Yritystie 4:n hallituksen jäsenenä. Jyri Sarkkisen virkasuhde kuntaan on päättynyt ja hän on samalla luopunut kaikista luottamustehtävistä.

Kunnanhallitus päätti ehdottaa Susanna Hokkasta hallituksen jäseneksi Kiinteistö Oy Humppilan Yritystie 4:n yhtiökokoukselle. 

JÄSENEN NIMEÄMINEN SEUDULLISEN RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN SEURANTARYHMÄÄN

Kunnanhallitus on nimennyt seurantaryhmään Jyri Sarkkisen ja Erkki Ojasen. Jyri Sarkkisen virkasuhde kuntaan on päättynyt ja hän on samalla luopunut kaikista luottamustehtävistä, joten hänen tilalleen tulee nimetä uusi jäsen.

Kunnanhallitus päätti nimetä seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seurantaryhmään uudeksi jäseneksi rakennusmestari Matti Saarenmaan Jyri Sarkkisen tilalle.

HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.
 
Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen.

Vuonna 2022 harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen on varattu yhteensä 10 miljoonaa euroa. Hakuaikaa on 9.9.2022 asti.

Kunnanhallitus päätti hakea harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ja valtuutti vt. kunnanjohtajan valmistelemaan hakemuksen. Hakemus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

VALTUUSTOALOITE KOSKIEN KOY HUMPPILAN YRITYSTIE 4:N HALLIRAKENNUSHANKETTA

Kunnanhallitus päätti antaa omistajaohjauksena KOY Humppilan Yritystie 4:n hallitukselle suosituksen, että se ottaa ympäristö- ja ilmastovaikutukset huomioon rakennushankkeessa kustannusvaikutukset kuitenkin huomioiden.

TE2024-VALMISTELU JA MUU TYÖLLISYYDENHOITO LOUNAIS-HÄMEESSÄ

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus kutsui omistajakuntien johdon koolle neuvottelemaan TE2024-valmistelun tilanteesta seudulla ja koulutuskuntayhtymässä. Neuvottelu on pidetty 11.5.2022.

Aiheesta on laadittu käsittelypyyntö Humppilan kunnalle.

Kunnanhallitus antoi TE2024-valmistelusta ja työllisyydenhoidosta Lounais-Hämeessä oheisen lausunnon:

Asia 1: Humppilan kunnan on mahdollista sitoutua yhteiseen valmisteluun Forssan kaupungin, Tammelan kunnan, Jokioisten kunnan ja Ypäjän kunnan kanssa yhtenäisenä alueena. Humppilan kunta on lähtökohtaisesti valmis tekemään yhteistyötä minkä tahansa kunnan kanssa, edellyttäen, että yhteistyö ei vaaranna Humppilan kunnan lähipalvelujen jatkumista.
Asia 2: Humppilan kunta näkee mahdollisena, että LHKK ottaisi hoitaakseen työllisyydenhoidon uudistuksen seudullisen valmistelun edellä mainitulla tavalla. Humppilan kunta suhtautuu myönteisesti LHKK:n perussopimuksen muuttamiseen, jotta LHKK voi ottaa vastuulleen työllisyydenhoidon uudistuksen seudullisen valmistelun.
Asia 3: Humppilan kunta näkee myönteisenä säätiön tuottaman seudullisen nuorten työpajatoiminnan yhteistyössä kunnan kanssa. Humppilan kunnan keskeisenä vaatimuksena on lähipalveluiden turvaaminen. Humppilan kunta näkee myös mahdollisena seudullisen ohjaamotoiminnan ja sen kuluihin osallistumisen edellyttäen, että kunta saa kustannuksiaan vastaavan oikeudenmukaisen määrän lähipalvelua Humppilassa.

KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Humppilan kunnanjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana Kuntarekryn kautta ajalla 4.5.2022 - 24.5.2022 sekä 1.7.2022 - 14.8.2022. Ensimmäisellä hakukierroksella hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä, kunnan nettisivuilla ja työvoimatoimiston sivuilla. Määräaikaan mennessä tuli 7 hakemusta. Hakuajan jälkeen tuli yksi suostumus. Toisella hakukierroksella hakuilmoitus julkaistiin myös kuntalehden sivuilla. Toisella hakukierroksella virkaan tuli 11 uutta hakemusta ja yksi suostumuksen antanut. Kummankin hakukierroksen hakijat huomioidaan virantäytössä.
 
 Ensimmäisen hakukierroksen hakijat:
 - Antti Ritvonen, KTM, Espoo
 - Peter Marks, Master's degree of Computer Science, Vantaa
 - Raino Laakso, Tradenomi YAMK, Salo
 - Mailis Salmi, KTM, Hämeenlinna
 - Olli Heikkilä, Insinööri YAMK, Tammela
 - Minna Lintonen, Kasvatustieteiden maisteri, Forssa
 - Ismo Varis, Yhteiskuntatieteiden maisteri, Forssa
 
 Sekä yksi suostumuksen antanut ensimmäisen hakuajan päätyttyä:
 - Jukka Malila, yhteiskuntatieteiden maisteri, Kirkkonummi
 
 Toisella hakukierroksella virkaa hakeneet:
 - Harri Tammiste, kauppatieteiden maisteri, Helsinki
 - Ari Kukka, KTM, hallintotieteiden maisteri, Kuusamo
 - Juho Partanen, oikeustieteen maisteri, Helsinki
 - Jorma Pietiläinen, diplomi-insinööri, Savitaipale
 - Pekka Muotiala, puistomestari, Varkaus
 - Pekka Takku, diplomi-insinööri, Kouvola
 - Jarmo Juhani Otto Härkönen, diplomi-insinööri, Helsinki
 - Tero Flink, Ensihoitaja yamk, Kotka
 - Heikki Tenhunen, sosiaaliohjaaja, Iisalmi
 - Riku Siren, hallintotieteiden maisteri, Tampere
 - Juuso Alatalo, valtiotieteiden maisteri, Mynämäki
 
 Ja suostumuksen antanut:
 - Susanna Hokkanen, hallintotieteiden maisteri, Akaa
 
Haastattelutyöryhmä kokoontui 22.8. klo 17 ja keskusteli kunnanjohtajan haun jatkamisesta muotovirheen takia. Toisen kierroksen hakuilmoituksesta puuttui maininta "ensimmäisen hakukierroksen hakijat ja suostumuksen antaneet otetaan edelleen huomioon kunnanjohtajan virantäytössä." Ensimmäisen kierroksen hakijat ja suostumuksen antaneet ovat kuitenkin saaneet tiedokseen kunnanhallituksen aiemman päätöksen, jossa todetaan että heidät otetaan edelleen huomioon virantäytössä.

Kunnanhallitus päätti
 1.) todeta vt. kunnanjohtaja Susanna Hokkasen tulleen esteelliseksi osallistumaan haastattelutyöryhmään ja asian käsittelyyn antaessaan suostumuksensa Humppilan kunnanjohtajan virkaan toisen hakukierroksen aikana,
 2.) todeta edelleen, että vt. kunnanjohtaja Susanna Hokkanen ei ole osallistunut haastattelutyöryhmän kokoukseen 22.8.2022 ennen kunnanhallituksen kokousta,
 3.) todeta, että toisen hakukierroksen työpaikkailmoituksesta on epähuomiossa jäänyt pois teksti "ensimmäisen hakukierroksen hakijat ja suostumuksen antaneet otetaan edelleen huomioon kunnanjohtajan virantäytössä",
 4.) todeta, että ensimmäisen kierroksen hakijat ja suostumuksen antaneet ovat saaneet tiedokseen kunnanhallituksen aiemman päätöksen, jossa todetaan että heidät otetaan edelleen huomioon virantäytössä,
 5.) julistaa viran uudelleen haettavaksi Kuntarekryn kautta ajalla 24.8.-7.9.2022,
 6.) että ensimmäisen ja toisen hakukierroksen hakijat sekä suostumuksen antaneet otetaan edelleen huomioon kunnanjohtajan virantäytössä,
 7.) että hakuilmoitus julkaistaan Kuntarekryssä ja työvoimatoimiston sivuilla.