Ajankohtaista

27.06.2022

Kunnanhallituksen päätökset 20.6.2022


KUNNANVALTUUSTON 30.3.2022, 27.4.2022 JA 1.6.2022 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Kunnanhallitus päätti todeta valtuuston kokousten 30.3.2022, 27.4.2022 ja 1.6.2022 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon. 

TYTTI SIPON EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ

Tytti Sippo on lähettänyt 29.5.2022 eropyynnön Humppilan kunnan kaikista luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton takia.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
 1.) se myöntää Tytti Sipolle hänen pyytämänsä eron luottamustehtävistä ja
 2.) se nimeää henkilön Tytti Sipon tilalle sivistyslautakunnan varajäseneksi ja elämänlaatulautakunnan varsinaiseksi jäseneksi.

VALTUUSTOALOITE KOSKIEN URHEILUKENTÄN HUOLTORAKENNUSTA

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle
 1.) teknisen lautakunnan antaman vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
 2.) että se toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Vastauksen voit lukea pöytäkirjasta.

VALTUUSTOALOITE KOSKIEN IDID-NÄYTTÖJEN HANKKIMISTA HUMPPILAN LASITEHTAALLE

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle
 1.) vt. kunnanjohtajan antaman vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
 2.) että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Vastauksen voit lukea pöytäkirjasta.

VALTUUSTOALOITTEET OSALLISTAVASTA BUDJETOINNISTA SEKÄ ILMALÄMPÖPUMPPUJEN HANKKIMISESTA

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin.

Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista.

Osallistuvalla budjetoinnilla voidaan antaa kuntalaisille valtuudet miettiä käyttökohteita erikseen varatulle määrärahalle. Verkkokyselyin saadaan kuntalaisten toiveet helposti esiin. Ehdotuksista valitaan toteuttamiskelpoisimmat ja annetaan kuntalaisten valita toteutettavat ehdotukset äänestämällä. Monet kunnat ovat toteuttaneet nk. osbua onnistuneesti.

Humppilan kunnassa osallistuva budjetointi voidaan ottaa käyttöön vuoden 2023 talousarvion valmistelussa. Osallistuvalle budjetoinnille tulee määrittää määräraha. Osbu-prosessi voidaan aloittaa elokuussa 2022 kuntalaisten tai määritellyn kohderyhmän ideoiden keräämisellä, jonka jälkeen valituista vaihtoehdoista voidaan äänestää paras tai parhaat vaihtoehdot toteutettavaksi.

Kunnanhallitus päätti
 1.) esittää valtuustolle, että osallistuva budjetointi otetaan käyttöön Humppilan kunnan vuoden 2023 talousarvion valmistelussa,
 2.) määrittää Humppilan kunnan osbu-määrärahaksi 10 000 euroa ja osbu-määrärahan kohderyhmäksi lapset ja nuoret, ja esittää ne hyväksyttäväksi valtuustolle, ja
 3.) esittää valtuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy rakennusjärjestysehdotuksen teknisen lautakunnan ehdotuksesta seuraavasti:
 1) liitenumerointi korjataan alkamaan numerosta 1; ja
 2) rakennusjärjestysehdotuksen 2.2 § taulukon 'ikkunoiden uusiminen, kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde' muutetaan ilmoitusmenettelyksi.

KIINTEISTÖ OY HUMPPILAN YRITYSTIE 4:N LAINAN TAKAAMINEN

Kiinteistö Oy Humppilan Yritystie 4 omistaa teollisuushallin, jossa on ollut pitkäaikaisena ja luotettavana vuokralaisena Maviteknik Oy. Maviteknik Oy toimii tällä hetkellä 4-5 eri toimipisteessä Humppilassa, joka aiheuttaa logistisia ongelmia ja vaikeuttaa tuotannon kasvattamista ja tehostamista. KOY Humppilan Yritystie 4 ja Maviteknik ovat etsineet ratkaisua lisätilatarpeelle jo parin vuoden ajan. KOY Humppilan Yritystie 4 on ostanut nykyisen hallin vieressä olevan kiinteistön, joka mahdollistaisi joko hallin laajentamisen tai kokonaan uuden hallin rakentamisen vanhan viereen. Parhaaksi vaihtoehdoksi on laajennuksen sijaan valikoitunut kokonaan uuden hallin rakentaminen.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle Humppilan kunnan omavelkaisen takauksen myöntämistä Kiinteistö Oy Humppilan Yritystie 4:n ottamalle 2.500.000 euron lainalle.

Humppilan kunta edellyttää, että KOY Humppilan Yritystie 4 luovuttaa kunnalle takauksen vastavakuudeksi kiinteistökiinnityksen rakennettavaan teollisuushalliin. Takauksesta peritään takauksen allekirjoituksen yhteydessä 0,2 prosentin provisio ja sen jälkeen vuosittain 0,2 prosentin vuotuinen provisio 1.1. kunakin vuonna jäljellä olevalle pääomalle.

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTOJEN SIIRTO KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIALUEELLE

Valtuusto on päättänyt antaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle selvityksen.

Kunnanhallitus päätti täydentää selvitystä ja lisää siihen työpajan käytössä olevan Humppilan asemarakennuksen.

SOTE-KIINTEISTÖOMAISUUDEN JÄRJESTELYVAIHTOEHTOJA KOSKEVA JATKOSELVITYS

Konsulttiyhtiö Inspira on tehnyt sote-kiinteistöjen järjestelyvaihtoehtojen tarkastelun syksyllä 2021 ja jatkotarkastellut sitä keväällä 2022.

Asiasta pidettiin kuntien luottamushenkilöille infotilaisuus Teamsin kautta 31.5.2022. Yhtymähallitus on pyytänyt selvityksen pohjalta omistajilta lausuntoa etenemisvaihtoehdoista 1.8.2022 mennessä.

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen sote-kiinteistöomaisuuden järjestelyvaihtoehtoja koskevan jatkoselvityksen. Kunnanhallitus antaa asiasta oheisen lausunnon:

"Humppilan kunnan näkökulmasta ensisijainen etenemisvaihto on V1 eli kuntayhtymä muutetaan kiinteistökuntayhtymäksi ja omistussuhteet säilytetään samassa suhteessa kuin hyvinvointikuntayhtymässäkin."

Kiinteistöjen järjestelyjen suhteen esillä olleet vaihtoehdot voit lukea pöytäkirjasta.

HUMPPILAN KUNNAN LAUSUNTO TAIPALEENTIEN PARANTAMISESTA SORATIEKSI

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

VT. KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA

Kunnanhallitus päätti myöntää vt. kunnanjohtajalle vuosiloman ajalle 11.7.-31.7.2022.

VUOKRATALOYHTIÖIDEN LAINOJEN LYHENNYSVAPAA

Osassa Humppilan kunnan omistamista vuokrataloyhtiöistä taloudellinen tilanne on vaikea korkean velkataakan ja pitkäaikaisen vuosia kestäneen vajavaisen kunnossapidon takia. Osassa kiinteistöjä on myös sattunut ikäviä vesivahinkoja, viimeisin on As Oy Kalliorinteen vesivahinko.

Kiinteistöjen pakollisten huolto ja ennakoivien korjaustoimien järjestäminenkin on ilman lisälainoitusta vaikeaa. Yhtiöiden taloudet eivät kestä velkataakan nostoa.

Kunnanhallitus päätti myöntää lainanlyhennysvapaan As Oy Humppilan Kaartokalliolle, As Oy Humppilan Kalliorinteelle ja As Oy Humppilan Kalliopuistolle vuoden 2022 ajaksi.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että yllä mainituilla yhtiöillä on tarvittaessa mahdollisuus 1 - 4 ylimääräisen hoitovastikkeen perimiseen omistajalta vuosien 2022 ja 2023 aikana.

MÄÄRÄRAHAN MUUTOSESITYS KOSKIEN KIRKONKULMAN YHTENÄISKOULUN KÄYTTÖVESIPUTKISTOJEN UUSIMINEN -INVESTOINTIHANKETTA

Kirkonkulman yhtenäiskoulun käyttövesiputkistojen uusimiseen on varauduttu vuoden 2022 investointihankkeissa. Kyseisen investointihankkeen laajuuden arviointi ja hinta-arvio talousarviota varten on tehty teknisen osaston toimesta syksyllä 2021. Hankkeen LVI-suunnittelu on toteutettu keväällä 2022.

Investointihankkeen tarjouskilpailu on toteutettu avoimella menettelyllä teknisen suunnittelun jälkeen toukokuussa 2022. Tarjouskilpailussa saatiin yksi tarjous, joka ylitti investointihankkeeseen varatun määrärahan.

Rakentaminen on mahdollista aloittaa nykyisen määrärahan puitteissa siten, että koulurakennuksen koulun käytössä oleva osuus on käyttöönotettavissa ennen koulujen alkamista syksyllä 2022. Rakentaminen on kuitenkin tarkoituksenmukaista toteuttaa kokonaisuudessaan yhtenä hankkeena ottaen huomioon, että toimenpiteellä voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia uusia vesivahinkoja sekä optimoida rakennuksen käyttäjille tilojen sulkemisesta aiheutuvia toimintaan vaikuttavia haittoja. Investointihankkeen määrärahojen riittävyyteen ovat vaikuttaneet teknisen suunnittelun yhteydessä esiin tulleet vaadittavat ylimääräiset rakennustyöt sekä rakentamisen hintatason yleinen nouseminen verrattuna syksyyn 2021. Lisäksi rakentamisessa tulee varautua rakennustyön aikana esiin tuleviin mahdollisiin lisätöihin, joita ei ole huomioitu LVI-suunnittelussa.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy kirkonkulman yhtenäiskoulun käyttövesiputkistojen uusiminen -investointihankkeen määrärahan muutosesityksen seuraavasti: nykyiseen määrärahaan lisätään 37 500 e sisältäen rakentamisen lisäkustannusvaikutukset + mahdolliset lisätyöt 30 000 e ja suunnittelu- ja valvontatehtävät n. 7500 e.