Ajankohtaista

23.06.2022

Teknisen lautakunnan päätökset 15.6.2022


UPM-KYMMENE OYJ:N METSÄNHAKKUUSOPIMUS

Kunnanhallitus on kokouksessaan 96§/2.5.2022 käsitellyt kiinteistöllä Humppilan meijeri 103-402-61-3 sijaitsevien teollisuustonttien myymistä Petsamontien itäpuolelta ja päättänyt hyväksyä niistä tehdyn ostotarjouksen. Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 63§/18.5.2022 valtuuttaa teknisen johtajan ja puheenjohtajan neuvottelemaan toimenpiteistä Humppilan kunnan ja UPM Kymmene Oyj:n välisen metsähakkuusopimuksen mukaisen sopimussuhteen jatkamisen edellytyksistä. Neuvottelu on käyty 7.6.2022.

Tekninen lautakunta päätti valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan tarvittavat sopimusasiakirjat Humppilan kunnan ja UPM-Kymmene Oyj:n välisen metsähakkuusopimuksen muuttamiseksi neuvottelutuloksen 7.6.2022 mukaiseksi.

 

KAUPPILANTIEN SILLAN KILPAILUTTAMINEN

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 149§/15.12.2021 toteuttaa kilpailutuksen avoimella menettelyllä.

Tekninen lautakunta päätti keskeyttää hankinnan sillä perusteella, että määräaikaan mennessä ei saapunut tarjouksia.

 

MUUT ASIAT

- keskusteltiin viemäriliittymistaksojen määräytymisestä

- keskusteltiin junaliikenteen aikatauluista