Ajankohtaista

08.06.2022

Kunnanvaltuuston päätökset 1.6.2022


LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2021-2025 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021-2025 ja esitti valtuustolle sen hyväksymistä.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

VALTUUSTOALOITE YÖMAJAN JA TURVAKODIN PERUSTAMISESTA

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että
 1.) se antaa elämänlaatulautakunnan esittämän vastauksen valtuustoaloitteeseen ja
 2.) se toteaa valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS

Kunnanhallitus päätti
 1.) allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja jättää sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi
 2.) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan arvioinnin jälkeen valtuuston käsiteltäväksi sekä esittää tuloksen käsittelystä, että tilikauden ylijäämä 412 442,04 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille.
 3.) oikeuttaa pääkirjanpitäjän tekemään tarvittaessa tilinpäätökseen tilintarkastuksessa mahdollisesti esille tulevia teknisluonteisia lisäyksiä ja korjauksia ennen valtuuston käsittelyä.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

VUODEN 2021 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Tarkastuslautakunta päätti
 1. merkitä tilintarkastajan selostuksen sekä tilintarkastuskertomuksen tiedokseen
 2. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja
 3. ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvolliset) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021

Tarkastuslautakunta esitti valtuustolle hyväksyttäväksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021. 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.