Ajankohtaista

06.06.2022

Kunnanhallituksen päätökset 30.5.2022


FORSSAN SEUDUN EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2022-2025 

Kunnanhallitus päätti
 
 1.) hyväksyä Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelman 2022-2025 ja esittää valtuustolle sen hyväksymistä, sekä
 2.) esittää valtuustolle, että lakisääteinen ehkäisevä päihdetyö koordinoidaan Humppilan kunnassa Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkoston kautta, jossa Humppilan kunnan edustajana toimii nuoriso-ohjaaja. 

KUNNANJOHTAJAN AVOIMEN VIRAN HOITO

Kunnanjohtaja Jyri Sarkkinen on irtisanoutunut siten, että virkasuhde kuntaan päättyy 10.6.2022. Jyri Sarkkinen jää vuosilomalle 2.6.2022 lukien. Uuden kunnanjohtajan hakuprosessi on käynnissä.

Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtajan avointa virkaa hoitaa 2.6.2022 alkaen kunnanjohtajan palkalla hallintojohtaja Susanna Hokkanen siihen asti kunnes uusi kunnanjohtaja aloittaa viranhoidon.

KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Humppilan kunnanjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana Kuntarekryn kautta ajalla 4.5.2022 - 24.5.2022. Hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä, kunnan nettisivuilla ja työvoimatoimiston sivuilla. Määräaikaan mennessä tuli 7 hakemusta. Virkaa hakivat:

- Antti Ritvonen, KTM, Espoo
 - Peter Marks, Master's degree of Computer Science, Vantaa
 - Raino Laakso, Tradenomi YAMK, Salo
 - Mailis Salmi, KTM, Hämeenlinna
 - Olli Heikkilä, Insinööri YAMK, Tammela
 - Minna Lintonen, Kasvatustieteiden maisteri, Forssa
 - Ismo Varis, Yhteiskuntatieteiden maisteri, Forssa

Lisäksi Jukka Malila, yhteiskuntatieteiden maisteri, Kirkkonummelta on toimittanut suostumuksen virkaan hakuajan päätyttyä. Suostumus on huomioitu muiden hakemusten lisäksi.

Haastattelutyöryhmä kokoontui 30.5.2022 klo 17 ja kävi virkaa hakeneet ja suostumuksen toimittaneet läpi.

Kunnanhallitus päätti

 1.) merkitä hakijalistaan suostumuksen toimittaneen Jukka Malilan,
 2.) julistaa viran uudelleen haettavaksi ajalla 1.7.-14.8.2022 Kuntarekryn kautta,
 3.) että edellisen hakuajan hakijat ja suostumuksen toimittaneet otetaan huomioon uudessa haussa, ja
 4.) että hakuilmoitus julkaistaan Kuntarekryn, työvoimatoimiston sivujen ja kunnan omien nettisivujen lisäksi kuntalehti.fi -palvelun kautta.

KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUODELLE 2022

Hämeen aluetoimisto pyytää kuntia nimeämään kunnan edustajan sekä kaksi varajäsentä kutsuntalautakuntaan syksyn kutsuntoja varten. Kutsuntatilaisuus pidetään Humppilan kunnantalolla tiistaina 4. lokakuuta klo 10 alkaen.

Kunnanhallitus päätti nimetä vuoden 2022 kutsuntalautakunnan jäseneksi Vesa-Pekka Hirviojan sekä varajäseniksi Markku Niinisen ja Timo Nikkasen.

TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA 2021

Humppilan kunnan tilikauden 1.1. - 31.12.2021 tilintarkastaja esittää kuntalain 123 §:n tarkoittaman tilintarkastuspöytäkirjan kunnanhallitukselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Kunnanhallitus merkitsi tilintarkastuspöytäkirjan tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

KUNNAN LUOTTOKORTIN HAKEMINEN HALLINTOJOHTAJA SUSANNA HOKKASELLE JA KUNNANJOHTAJA JYRI SARKKISEN LUOTTOKORTIN KUOLETTAMINEN

Kunnan johtavista viranhaltijoista ainoastaan kunnanjohtajalla on kunnan luottokortti, jolla hän voi maksaa esimerkiksi hankintoja tai majoituslaskuja kunnan puolesta. Kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen virkasuhde päättyy varsinaisesti 10.6.2022, mutta sitä ennen kunnanjohtaja pitää lomaa 2.6.2022 alkaen.

Kunnanhallitus päätti, että kunnalle anotaan luotolliset Business Eurocardit hallintojohtaja Susanna Hokkasen ja sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistön käyttöön. Luottorajaksi ja kuukausittaiseksi käyttörajaksi anotaan kumpaankin korttiin 5 000 euroa. Lisäksi kunnanhallitus totesi, että kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen oikeus käyttää hänelle myönnettyä korttia päättyy 1.6.2022 ja näin ollen kunnanhallitus päätti kuolettaa hänellä käytössä olleen kortin.

EDUSTAJAN VALITSEMINEN ETEVA KUNTAYHTYMÄN KOKOUKSEEN

Seuraava Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 17.6.2022. Jokaiseen kokoukseen tulee valita erikseen kokousedustaja ja tälle varaedustaja.

Kunnanhallitus päätti valita Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen kokousedustajaksi Marita Ketolan ja tälle varaedustajaksi Reijo Syrjälän.