Ajankohtaista

24.05.2022

Kunnanhallituksen päätökset 16.5.2022


LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA TAMMELAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEKSI

Tammelan kunta pyytää Humppilan kunnalta lausuntoa luonnoksesta Tammelan kunnan rakennusjärjestykseksi.

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunnalla ei ole huomautettavaa luonnoksesta Tammelan kunnan rakennusjärjestykseksi.

VÄESTÖTIETOJEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN JA LAKKAUTTAMINEN

Seudullisessa rakennusvalvonnassa on tapahtunut henkilöstömuutoksia, joten väestötietojen käyttöoikeudet tulee saattaa ajantasalle.

Kunnanhallitus päätti
 1) myöntää laajan väestötietojen käyttöoikeuden seuraaville henkilöille:
 - Marika Virolainen, lupasihteeri
 - Veera Hyvärinen, ympäristötarkastaja; ja
 
 2) lakkauttaa väestötietojen käyttöoikeuden seuraavilta henkilöiltä:
 - Petri Vastamäki, rakennustarkastaja
 - Erja Klemelä, ympäristötarkastaja
 - Marika Sarkkinen, ympäristötarkastaja
 - Arja Malin, lupasihteeri.

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTOJEN SIIRTO KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIALUEELLE

Valtuusto on päättänyt antaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle selvityksen.

Kunnanhallitus päätti täydentää valtuuston antamaa selvitystä ja lisää siihen Kiinteistö Oy Humppilan hoivakodin ja Humppilan kunnan sekä Humppilan kunnan ja Attendo Kultarinki hoivapalvelut Oy:n väliset sopimukset vuokrajärjestelystä sekä työpajaohjaajien siirron hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksen periaattein.

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2021-2025

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021-2025 ja esittää valtuustolle sen hyväksymistä.

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2021

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2021.

Sosiaaliasiamiehen selvityksen voit lukea pöytäkirjasta.

KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAT

Kunnanhallitus päätti
 1.) myöntää kunnanjohtajalle vuosilomaa helatorstain jälkeisen perjantain 27.5. ja ajalle 2.6-10.6.2022 ja,
 2.) että lisäksi muista lomapäivistä kunnanjohtaja voi sopia kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa. 

LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N HALLITUKSEEN ESITETTÄVÄN JÄSENEN JA YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA

Kunnanhallitus päätti
 
 1.) esittää Johanna Valtasta varajäseneksi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallitukseen ja
 2.) valitsi yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Susanna Hokkasen.

FORSSAN JA RIIHIMÄEN SEUTUJEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN VUODESTA 2023 ALKAEN

Kunnilta on pyydetty kannanottoa Riihimäen ja Forssan seutujen yhteisen valvontayksikön muodostamisesta ja kuntia on pyydetty nimeämään edustaja(t) valmisteluun.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnan puolesta periaatteellisesti valvontayksikön muodostamisen ja nimesi kunnan edustajaksi valmisteluun Susanna Hokkasen.

Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä vuodesta 2023 alkaen voit lukea pöytäkirjasta.