Ajankohtaista

04.05.2022

Kunnanvaltuuston päätökset 27.4.2022


VARHAISKASVATUKSEN TALOUSARVIONMUUTOS 

Kunnanhallitus päätti, että lintukodon yksikkö avataan päiväkotikäyttöön tarvittaessa vuonna 2022 ja esitti valtuustolle, että se hyväksyy varhaiskasvatuksen lisätalousarvion.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

KUNNANJOHTAJA JYRI SARKKISEN IRTISANOUTUMINEN

Kunnanhallitus päätti merkitä irtisanoutumisilmoituksen tietoonsa saaduksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että
 1.) se täyttää kunnanjohtajan viran toistaiseksi, aloitusajan ollessa sopimuksen mukaan.
 2.) se määrää kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon sekä kunnallishallinnon ja -talouden tuntemuksen. Hakijan tulee omata hyvät esimiestaidot ja esimieskokemusta. Lisäksi hakijan odotetaan olevan yhteistyökykyinen ja määrätietoinen, tulevaisuuteen suuntaava, aktiivinen verkostoituja sekä innovatiivinen kunnan markkinoija ja kehittäjä.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

ERNESTI KEMPPAISEN EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ

Kunnanvaltuusto päätti, että
 1.) se myöntää Ernesti Kemppaiselle hänen pyytämänsä eron luottamustehtävästä ja
 2.) se nimeää Jukka Virtasen Ernesti Kemppaisen tilalle sivistyslautakunnan jäseneksi.